Maximilian I

Tyskland, 1459-1519 20.05.12


Portræt af Maximilian I malet af Albrecht Dürer, og det hænger nu i Kunsthistorisches Museum i Wien.

Tysk konge 1486, tysk-romersk kejser 1493. Efter sin far (Friedrich 3.) arvede han de habsburgske besiddelser, og gennem ægteskabet med hertugen af Burgunds datter Maria erhvervede han Nederlandene m.m. Hans tidligt afdøde søn havde i sit ægteskab med en spansk prinsesse sønnen Karl (5.), der således ved arv blev Europas mægtigste monark.

Maximilian I (1459-1519), tysk-romersk kejser 1493-1519, søn af Frederik III, ægtede 1477 Maria af Burgund og fik med hende den rige burgundiske arv, Nederlandene og Franche Comtè, hvorved grunden lagdes til huset habsburgs storhed; Maximilian måtte dog kæmpe med Frankrig om arven og afstå en del af den. Efter Marias død 1482 ægtede Maximilian Bianca Sforza af Milano og søgte uden held at gøre sig til herre over Italien ved gentagne tog. For at opnå støtte hertil af fyrsterne gik han på rigsdage i Worms 1495 og Augsburg 1500 ind på en ny rigsforfatning efter deres ønsker, men den blev langt fra gennemført. Maximilian var en mand af betydelige evner og fortræffelig uddannelse; han var tapper og vindende (den sidste ridder«), og han besad praktisk blik og idérigdom. Når de store forventninger til ham slog fejl og han intet stort fik udrettet, lå det bl.a. i bristende energi og udholdenhed. Men folket elskede ham, og for humanistisk kunst og litteratur fik han stor betydning, også som aktiv medarbejder Karl V var hans sønnesøn. (HK7/1924)