Innocens III

Innocent III
-, 1161?-12xx 23.02.13

Pave 1188-1216. Var en af middelalderens mest betydelige paver. Han lå i konflikt med en række konger og fyrster, men sejrede i regelen. Efter 20 års stridigheder fik han f.eks. Filip 2. af Frankrig til at tage sin hustru, den danske prinsesse Ingeborg, tilbage, efter at han havde sendt hende væk umiddelbart efter bryluppet. Johan uden Land af England måtte også bøje sig for Innocens og tage landet i len af ham efter fire års stridigheder om besættelsen af ærkebispesædet i Canterbury. På det kirkelige område blev hans største succes Laterankoncilet i 1215, som gennemførte en række vigtige bestemmelser.

Innocens III, pave 1198-1216, oprindeligt Lothar, greve af Segni, født 1161(?), en af middelalderens mægtigste paver, der lige fremragende som teolog og jurist, med fast ogmyndig hånd satte sin vilje igennem både overfor fyrster og kirkens mænd. I Italien herskede han ubestridt, navnlig efter at han var bleven den senere kejser Frederik II.s formynder. I Tyskland støttede han først Otto IV, hvem han 1209 kronede som kejser; men senere lyste han ham i band og sendte Frederik II som mondkonge til Tyskland. I Frankrig tog han sig med kraft af Filip August's forskudte dronning Ingeborg (s.d.), og i England blev Johan uden Land 1213 tvungen til st tage sit rige til len af pavestolen.Mens Innocens forhold til Danmark var venskabeligt, kom han i strid med den norske konge Sverre, hvis modstand det ikke lykkedes ham at kue. Mod kætteriet gik han skarpt frem og fremkaldte den blodige krig mod albigenserne i Syd-Frankrig; han gav ligeledes stødet til det 4. korstog (1202-04), som førte til oprettelsen af det latinske kejserdømme i Konstantinopel. 1215 holdt han den glimrende 4. lateransynode (s.d.). (HK5/1922)