Ukraine

Europa 26.11.14

xxxxxxxxxxxxx.

Historie: I den sarmatiske slette blev Kijef i 10. århundredde midtpunkt for en varjagstat, som dog snart slaviseredes, men imidlertid havde skabt en nationalfølelse i dette sydlige slaverfolk, som desuden har fået racesærpræg bl.a. under megen fremmedfolkelig påvirkning i sit gennemgangsland. 1240 oversvømmede mongolerne Ukraine, derpå kom det under Litauen og 1381 under Polen. 1648 afkastede de ukrainske kosakkers hetman Chmelnitsky det polske herredømme og gav sig under Moskva. Mazapas forsøg på at bryde med Moskva mislykkedes (slaget ved Poltava 1709), og nu gik Rusland ud på at tilintetgøre Ukraines selvstændighed. 1764 måtte den sidste hetman nedlægge sin stilling, og 1780 blev Ukraine helt indordnet under Rusland. +++ (HK9/1925)