Rhodos

Grækenland, Europa 18.10.14

Historie: I politisk henseende hører Rhodos til Tyrkiet, men øen er nu nærmest kun en skygge af sin tidligere glans. – Rhodso blev tidlig i oldtiden koloniseret af grækerne, var en tid skatteskyldig til Athen, men frigjorde sig under den peloponnesiske krig; ca. 380 f.Kr. blev Rhodos imidlertid atter afhængig under Athen, men løsrev sig efter 20 års forløb. i tiden efter Alexander den Store havde Rhodos sin bedste blomstringstid. Den havde da efterhånden skaffet sig en betydelig flåde og blev i lang tid bindeled mellem Grækenland og orienten. I 2. århundrede f.Kr. regnedes folkene på Rhodos or de bedste sømænd i verden. Desuden blev Rhodos et hovedsæde for kunsten og frembragte en mængde udmærkede kunstværker, hvoraf vel det mest kendte var den store billedstøtte af solguden »Kolossen på Rhodos«, også veltalenhedskunsten blomstrede på Rhodos, hvor en af de betydeligste græske talerskoler fandtes. +++ (HK8/1925)