Cypern

Europa 08.12.14

Historie: Cypern blev i oldtiden koloniseret af grækere og fønikere og kom 333 under Alexander d. Store. Efter hans død kæmpede Syrien og Ægypten om øen, indtil den i 58 kom under Rom, senere under det østromerske rige. 1191 gav Richard Løvehjerte øen til den tidligere konge af Jerusalem, 1489 kom den under Venezia, og 1570 blev den erobret af tyrkerne; 1832-40 stod øen under vicekongen af Ægyptens forvaltning, 1878 afsluttedes en overenskomst mellem Tyrkiet og England om, at øen skulle styres af en engelsk guvernør, og under verdenskrigen annekterede England øen 5. november 1914, og i december samme år erklæredes den for engelsk koloni. (HK2/1920)