Makedonske Krige

215-146 f.kr. 26.07.17

I mere end hundrede år efter at Alexander III, den Store, var død, forblev Makedonien en stærk militærmagt. Derefter bragte en serie på fire krige mod den voksende romerske republik totalt nederlag og enden på makedonisk selvstændighed. Den Første Makedoniske Krig (215-205 f.Kr.), under hvilken Philip V prøvede at hjælpe Hannibal og karthagerne, frembragte ingen regulære slag. Den Fjerde krig (149-148 f.Kr.) var i praksis blot en opstand, som hurtigt blev kvalt af Rom.

Anden Makedonske Krig

Tredje Makedonske Krig