Tjekkiet | Aero L-159

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Status Noter
60/12 L-159A/B 1998 1999>2003 under levering -
4 L-159T1 2006 11/07 mod. L-159A -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
4.ZTL 42.SLt Cáslav L-159 -
21.ZTL 212.TL Cáslav L-159A/T1/L-159T2 -
213.vlt Cáslav L-159T1 OCU
32.ZTL 321.TLt Námest nad Oslavou L-159A -
322.TLt Námest nad Oslavou L-159A -

ZTL =Základna Taktického Letectva (taktisk luftbase)
SL =Stíhací Letka (jagereskadrille)
TL = Taktická Letka (Tactical Squadron | atktisk eskadrille)

WAPJ 31/97 : Den tjekkiske regering har endelig godkendt finansieringen af 72 Aero L-159 lette jagerbombere til luftvåbnet juni 1997. Det første af de avancerede lette angrebsfly (ALCA/advanced light combat aircraft) — en L-159T tosædet version med dobbelte styresystemer uden kampudstyr — blev rullet ud ved Aero Vodochody's fabrik 12/6/1997. Størstedelen af ordren vil omfatte ensædede L-159 fly med Boeing North American/GEC-Marconi/AlliedSignal/Vinten navigations/angrebssystemer samt FIAR Grifo-L radar til lette nærstøtte- og luftforsvarsopgaver. Den første ensædede L-159 prototype med komplet flyelektronik, som forsynes med Allied Signal/AIDC F124-GA-100 turbofanmotor på 6.300 pd stødkraft, vil indlede testflyvninger i 1998. Flyene vil blive leveret til det tjekkiske luftvåben mellem 1999 og 2002, inkl. nogle L-159T fly med komplette systemer til kampmissioner og avanceret flyvetræning.

AFM 10/98 : Det første ensædede Aero Vodochody L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) fly foretog sin første flyvning 18/8/1998. Sker næsten et år efter det første tosædede L-159T fly. Det tjekkiske luftvåben har bestilt 72 L-159 fly.

AFM 8/99 : Aero Vodochody vil levere de første 5 af i alt 72 L-159 lette kampfly til Tjekkiet i slutningen af 1999. 16 fly er nu i produktion.

AFM 1/00 : Aero Vodochody L-159 foretog sin første flyvning 20/10/1999. Yderligere 4 fly forventes leveret til Tjekkiets luftvåben inden udgangen af 1999. Resten af de i alt 72 fly på bestilling leveres frem til 2002.

JDW 11/01 : Luftvåbnet skulle have modtaget 21 L-159 kampfly pr ultimo 2000. men har hidtil kun modtaget 10 stk. De 11 manglende fly leveres i stedet frem til 3/01, sammen med 16 andre i 2001, 24 i 2002 og de sidste 11 i 2003. Indgik kontrakt med Aero Vodochody i 1998 om levering af 72 L-159. Skal afløse Su-22 Fitter og Su-25 Frogfoot jagerbombere.

JDW 21/01 : Den tjekkiske forsvarsminister (Jaroslav Tvrdik) meddelte 17/5/2001, at man måske vil sælge halvdelen af de 72 Aero Vodochody L-159 lette kamp- og træningsfly, som er under levering. Kontrakt om 72 fly blev indgået i 1998 med Aero Vodochody og Boeing. Typen er konstrueret til at medføre en række vestlige systemer inkl. FIAR Grifo L radar, AIM-9 Sidewinder luft-til-luft missiler og laserstyrede bomber. Slovakiet er en mulig aftager og forhandler om op til 45 nye subsoniske multirolle fly. Men selvom halvdelen af de 72 L-159A ensædede fly sælges, vil senere ordre måske omfatte L-159B tosædede fly. B-versionen er meget billigere fordi den ikke har radar.

JDW 29/01 : Luftvåbnet havde forventet at modtage 47 L-159 kampfly i 2001, fra 72 bestilt. Hidtil er kun omkring 20 blevet leveret.

JDW 47/01 : Luftvåbnets L-159 lette angrebs- og træningsfly fik startforbud 14/11/2001 pga. to ulykker ved Caslav lufbasen 23. og 25. oktober (glascockpit fejlede). Typen har vist sig at være upålidelig. Luftvåbnet har kun modtaget 24 af de 72 fly på bestilling. 36 vil måske blive solgt.

AFM 8/02 : 42. Stíhací Letka under 4. Základna Takticlého Letectva ved Cáslav er udrustet med nye Aero L-159 kampfly. Typen har en begrænset luftforsvarskapacitet med AIM-9 Sidewinder luft-til-luft missiler og 23 mm Plamen kanonpod. Kan også medføre laserstyrede bomber og AGM-65 Maverick luft-til-jord missiler, men disse våben er endnu ikke blevet erhvervet af luftvåbnet. Det sidste af de 72 fly på bestilling leveres i 2003. 36 fly vil muligvis blive solgt. Luftvåbnet havde 36 fly i tjeneste 23/5/2002 (17 ved Cáslav og 19 ved Námest). 21 fly leveret i 2002 og 15 i 2003.

AFM 4/04 : Aero Vodochody leverede det sidste af 72 L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) 3/2/2004. Det sidste fly tilgik Caslav luftbasen. Typen har været i brug siden 2000. 71 fly er nu tjeneste ved 321 og 322 TLt (træningseskadriller) under 32 zTL (Zakladna Taktickego letectva (taktiske luftbase) ved Namest nad Oslavou og 42 SLt (jagereskadrille) ved 4 ZTl, Caslav. Men måske kun 18 fly skal forblive i tjeneste, mens resten sælges om muligt.

AI 5/04 : Det sidste af 72 L-159 ALCA lette kampfly blev leveret til Caslav AB 3/2/2004. Omfatter 60 ensædede L-159A og 12 tosædede L-159B. Luftvåbnet ønsker kun at beholde 18 af disse, hvorfor 53 er til salg. Et L-159A fly gik tabt den 24/2/2003.

AFM 7/05 : Luftvåbnet overvejer at bytte nogle af sine ensædede L-159A fly for tosædede L-159B. Vil ske i forholdet 2 til 1. Ønsker at erhverve 2-4 L-159B og at sælge 4-8 overflødige L-159A. I alt 72 fly blev bestilt i 1997. Ønsker kun at beholde 18 fly i aktiv tjeneste og 6 mere som reserve.

AFM 12/06 : 4 af luftvåbnets L-159A lette angrebsfly vil blive ombygget til L-159BAT tosædede jettræningsfly. Flyene vil blive forsynet med ny forkrop.

AFM 4/07 : Aero Vodochody har færdigsamlet det første af i alt 4 tosædede L-159T1 jettræningsfly [6069] jan. 2007. Den første flyvning forventes at finde sted marts 2007. Alle 4 ombygges fra ensædede L-159A fly og leveres frem til ultimo 2007. Kontrakt blev indgået 26/6/2006.

AFM 1/08 : Luftvåbnet modtog formelt de 4 ombyggede Aero Vodochody L-159T1 avancerede jettrænere ved Cáslav 23/11/2007. Kontrakten for at ombygge de 4 ensædede L-159A fly til tosædede træningsfly blev indgået 26/6/2006. Det første ombyggede fly [6069] foretog sin første flyvning 8/3/2007, efterfulgt af # 6067 d. 6/8, # 6071 d. 28/8 og # 6072 d. 17/10. Flyene vil tilgå 212.Takticka Letka (212th Tactical Squadron) ved 21.Zakladna Taktickeho Letectva (21st Tactical Air Base) ved Cáslav, som allerede opererer L-159A fly.

AFM 10/18 : Den første L-159T2 jettræner [6028] til det tjekkiske luftvåben foretog sin første flyvning ved producentens flyveplads 2/8/2018. Luftvåbnet havde bestilt 3 opgraderede fly af denne type i 2016 for operationelle missioner og avanceret jettræning, som forventes at tilgå 21. základna taktického letectva (21st Tactical Air Force Base) ved Caslav inden udgangen af 2018. L-159T2 er en kombination af nye centrale og forreste skrogkomponenter med hale, bagende, vinger og næse fra eksisterende ensædede L-159 Advanced Light Combat Aircraft fly. Hvert cockpit er forsynet med 2 multifunktionelle displays samt opgraderede VS-20 katapultsæder og er fuldt NVG-kompatible. Har samme Grifo radar og selvforsvarssystemer som brugt af den ensædede version.

AFM 8/19 : Aero Vodochody har leveret 3 tosædede L-159T2 kamptrænere til det tjekkiske luftvåben 4/6/2019. Flyene vil afløse L-39ZA fly tidligere i tjeneste ved 21. základna taktického letectva (21st Tactical Air Force Base) i Cáslav. De tosædede fly vil blive brugt til avanceret træning af piloter til luftvåbnets Gripen kampfly. Typen er forsynet med Grifo radar som den ensædede L-159 ALCA model samt selvforsvarssystemer. L-159T2 flyene har nyligt producerede sektioner til den centrale og forreste del af kroppen, mens resten af komponenterne stammer fra ældre ensædede L-159 fly. Luftvåbnet havde bestilt de 3 L-159T2 fly i 2016, efterfulgt af den første flyvning 2/8/2018.

AFM 2/20 : Aero Vodochody har leveret den sidste af 5 renoverede tosædede L-159T1 avancerede jettrænere til det tjekkiske luftvåben, som nu har en flåde på 8 tosædede L-159 modeller: 5 L-159T1+ og 3 L-159T2 fly. L-159 fly gennemgør et regelmæssigt vedligeholdelsestjek (PP2000) efter 2.000 flyvetimer eller 8 år efter deres seneste planlagte vedligeholdelse. Den første af i alt 5 L-159T12 modeller, som havde gennemgået PP2000-arbejde, blev returneret i 2017, 2 mere blev færdiggjort og overdraget i 2018, mens de 2 sidste blev renoveret i 2019.

AFM 4/22 : Det tjekkiske luftvåben råder over en flåde på 16 Aero L-159A ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) lette kampfly samt 5 tosædede L-159T1 jettrænere, hvoraf de sidstnævnte gennemgik en omfattende opgradering mellem 2017 og 2020. Flyene opereres som lette angrebs-/nærluftstøttefly af 212 Tactical Squadron og 213 Training Squadron under 21st Tactical Air Force Base ved Cáslav. Men 213 Squadron fungerer primært som en operationel omskolingsenhed til træning af piloter til L-159 og senere Gripen fly. Ingen af L-159 flyene har gennemgået en større opgradering, hvilket betyder, at de opererer med samme systemer og software-version til Grifo-radaren, som da de blev leveret i 2004. Aero Vodochody menes at have tilbudt luftvåbnet 3 forskellige opgraderingsmuligheder, som varierer i kompleksitet. Aero's L-159T2EX testfly, som skulle vende tilbage til luften om kort tid, vil sandsynligvis blive model for den valgte løsning. De ensædede L-159A modeller forventes at fortsætte i tjeneste i yderligere 8 år.