Schweiz/Tiger II

Antal/type Kontrakt Levering Rolle
66/6 F-5E/F 1976 - -
32/6 F-5E/F 1981 1983>85 -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Uberwachungsgeschwader Fliegerstaffel 11 Dubendorf (Alpnach krigstid) F-5E/F (12) udfaset
Fliegerstaffel 18 Dubendorf F-5E/F (12) udfaset
Fliegergeschwader 1 FlSt 13 Payerne F-5E  
Fliegergeschwader 3>11 FlSt 1 Turtman>Payerne F-5E Dubendorf i fredstid
FlSt 6 Turtman (Sion)>Payerne F-5E Milits
Fliegergeschwader 10/14 FlSt 19 Stans/Buochs>Sion>Emmen F-5E ex-Mollis
Fliegergeschwader 13 FlSt 8 Meirlingen F-5E  
  ZFlSt 12 Sion og Samedan F-5E/F udfaset
  FlSt 14 Dubendorf F-5F  
- FlSt 16 Stans/Buochs (TT/EKF) F-5E/F træning
Patrouille Suisse - Emmen F-5E opvisningshold

FlSt = Fliegerstaffel

EWAP/86: Flugplatzregiment 1: FlSt 1 har Northrop F-5E/F ved Payerne, FlSt 11 har F-5E/F ved Meiringen.
    Flugplatzregiment 3: Flst 18 ved Alpnach med F-5E/F.
    Reserven omfatter FlSt 8 ved ukendt base og FlSt 13 ved Emmen.
    Har i alt 95 F-5E og 12 F-5F i tjeneste, hvoraf 84 F-5E blev samlet af FFA ved Emmen.

WAPJ 25/96 : Det schweiziske luftvåben indledte et moderniseringsprogram af sine kampfly 1970, hvor styrken bestod af Hawker Hunter og Mirage III fly. En langvarig undersøgelse og evaluering førte til indgåelse af Peace Alps aftalen med USA 1976, som omfattede levering af 66 F-5E og 6 F-5F Tiger II kampfly/kamptrænere. De første 13 F-5E og samtlige F-5F fly blev leveret af Northrop frem til aug. 1978, men resten af de ensædede F-5E fly blev samlet lokalt af FFA ved fabrik i Emmen. Yderligere et parti på 32 F-5E og 6 F-5F blev bestilt 1981 og samlet af FFA. Heraf blev de første fly leveret fra 1983, efterfulgt af resten frem til marts 1985. 2 eskadriller (Fliegerstaffel 11 ved Dubendorf og Fliegerstaffel 18 ved Payerne) med hver 12 F-5E fly kom i tjeneste okt. 1979 som del af Uberwachungsgeschwader (Surveillance Wing) ved Dubendorf. Yderligere 2 militseskadriller (Fliegerstaffel 8 ved Meirlingen og Fliegerstaffel 19 ved Alpnach) omstillede fra Hunter fly 1981. Fly fra det andet parti afløste de Havilland Venom fly ved yderligere 2 militseskadriller (Fliegerstaffel 6 ved Sion og Fliegerstaffel 13 ved Meirlingen) og afløste Hunter fly ved en tredje eskadrille under overvågningsafdelingen (Fliegerstaffel 1 ved Dubendorf). De overskydende Hunter fly afløste Venom ved andre militsenheder. Typen blev oprindeligt leveret som jagerfly, bevæbnet med AIM-9P Sidewinder luft-til-luft missiler, men efter udfasningen af Hunter flyene, fik Tiger II nye opgaver som jagerbomber, bevæbnet med AGM-65G Maverick luft-til-jord missiler. Overtog desuden Hunter flyenes opgaver ved opvisningsholdet Patrouille Suisse. I fredstid er Uberwachungsgeschwader ved Dubendorf den eneste operationelle enhed, mens de mange militsenheder kun indkaldes til mobiliseringsøvelser og gennemfører størstedelen af deres flyvninger fra Dubendorf og Payerne ved overvågningsafdelingens 3 regulære eskadriller. I krigstid vil flyvepladsbrigaderne (Flugplatz Brigade) af jordpersonel krævet til at støtte operationerne også blive indkaldt.

AFM 5/04 : Schweiz vil lease 12 F-5E Tiger II jagerfly til Østrig. En 4-årig kontrakt træder i kraft 1/7/2004. Har desuden solgt 32 F-5E fly til US Navy og USMC feb. 2004. Luftvåbnet har kun 54 fly tilbage pr. jan. 2004, som skal forblive i tjeneste indtil typen udfases i 2010. 4 eskadriller er tilbage: Fliegerstaffel 8 og 19, Escadrille d'Avaition 6 samt træningsenheden Ausbildungsstaffel 16.

AFM 7/04 : Luftvåbnet udfaser 47+ af sine F-5E Tiger II jagerfly. 12 af disse vil blive overført til Østrig, mens US Navy har købt 20 stk., Mexico 14 stk. og Brasilien 7 stk. (F-5E).

AFM 1/06 : Antallet af F-5E Tiger II kampfly er blevet reduceret fra 98 til 54 stk. 32 fly er blevet solgt til USA, mens 12 leases af Østrig for 4 år. Typen forventes udfaset omkring 2010.

AFM 3/15 : Det schweiziske luftvåbens flåde på 30 operationelle ensædede Northrop F-5E Tiger II kampfly har fået midlertidigt flyveforbud 21/1/2015 efter fund af revner under rutinemæssig inspektion. Yderligere undersøgelser afslørede endnu alvorligere strukturelle problemer. Flyene vil gradvist blive returneret til tjeneste efter reparationer. Processen tager omkring 2 uger pr fly. De tosædede F-5F fly er ikke omfattet af flyveforbuddet. Yderligere 18 F-5E/F fly er oplagret.

AFM 6/15 : Schweiz vil reducere luftvåbnets flåde af F-5E Tiger II kampfly til kun 26 stk. efter fundet af revner i 16 fly. Sker efter inspektion af alle 36 operationelle flys støttestruktur frem til 14/4/2015. Den 22/1/2015 blev det meddelt, at alle F-5E havde fået flyveforbud, mens de tosædede F-5F fly ikke har været omfattet af beslutningen. For at spare penge og optimere flåden blev det besluttet at udfase 10 af flyene, mens de sidste 6 bliver repareret frem til første kvartal 2016.

AFM 7/16 : Den schweiziske regerings planer om at erstatte luftvåbnets mere end 30 år gamle Northrop F-5E/F Tiger II kampfly med 22 Saab JAD 39E Gripen fly blev afvist ved folkeafstemning 18/5/2014. Men regeringen oplyste 24/2/2016, at man igen evaluerede forskellige muligheder for anskaffelse af nye kampfly. Et nyt forslag vil blive præsenteret for parlamentet i 2017 til godkendelse efter forberedelse af ekspertudvalg. Luftåbnet råder over 54 F-5E/F fly, hvoraf kun 30 fortsat er operationelle. Luftvåbnet meddelte 14/472015, at styrken ville blive reduceret til 26 eksemplarer efter fundet af revner i 16 fly. Ti af de beskadigede fly blev udfaset straks, mens de sidste 6 stk. vil gennemgå reparationer frem til marts 2016. Typen opereres af Fligerstaffel 6 ved Payerne, Fliegerstaffel 8 ved Meiringen og Fliegerstaffel 19 ved Sion. Men kun Payerne bruges til daglige operationer.

AFM 8/16 : To F-5E Tiger II kampfly fra det schweiziske luftvåbens opvisningshold Patrouille Suisse kolliderede i luften under træning til opvisning ved Leeuwarden AB, Holland. Det ene fly [J-3086] styrtede ned på bredden af Bitgum-søen, 10 km nordvest for basen, efter at piloten havde skudt sig ud med katapultsæde. Piloten i det andet fly [J-3088] var i stand til at bringe flyet til landing på basen trods skader på haleroret.

AFM 5/17 : Det schweiziske luftvåbens 3 militseskadriller med F-5E/F Tiger II kampfly vil efter planen blive opløst ved udgangen af 2017. Samtidig skal 2 nye enheder dannes til at operere flyene i resten af deres tjenestetid. Omfatter Fliegerstaffel 8 ved Meiringen [med bl.a. J-3073 og J-3074]. De sidste Tiger II piloter indledte deres træning ved Lehrverband Flieger 31 (LVb Fl 31) april 2016.

AFM 5/17 : Det schweiziske luftvåben modtog mere end 100 Northrop F-5E/F Tiger II kampfly fra ultimo 1970erne til primo 1980erne. Typen er fortsat i operationel tjeneste ved bl.a. Fliegerstaffel 19, Sion, men flyenes fremtid er usikker. Kun 26 eksemplarer vil fortsat være i operationel tjeneste efter 2017 og frem til mindst 2025. Styrken vil sandsynligvis omfatte 22 ensædede F-5E samt 4 tosædede F-5F modeller, men 10 F-5E fly bliver dog brugt af luftvåbnets opvisningshold Patrouille Suisse. Maj 2015 afviste den schweiziske befolkning med et lille flertal at anskaffe en flåde på 22 Saab Gripen kampfly til delvis afløsning af F-5E. De 4 eskadriller med F-5E/F fly omfatter Zielflugstaffel 12 til målbugsering og ECM-missioner samt militsenhederne Fliegerstaffel 6, 8 og 19. Men antallet bliver reduceret til 2 eskadriller i 2018. Muligvis bliver Fliegerstaffel 1 gendannet med Tiger II kampfly, efter at være blevet opløst ved Turtmann 2003. Primo 2017 var 15 F-5E samt 9 F-5F fly oplagret. Tidligere har US Navy anskaffet 44 brugte fly fra Schweiz til modstandertræning. Det schweiziske luftvåben vil trække sine fly tilbage fra Sion luftbasen ultimo 2017, hvorefter Tiger II kun vil operere fra træningsbasen ved Emmen samt de 2 krigstidsbaser Meiringen og Payerne. Meiringen vil dog kun huse en Hornet eskadrille efter 2017.