Bulgarien | Mikoyan MiG-29 Fulcrum

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Status Noter
18 MiG-29B Fulcrum-A - 1989 aktive -
4 MiG-29UB Fulcrum-B - 15/6/89> aktive -
14 MiG-29SM 1997? - annulleret -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
5. Iztrebitelna Aviobasa 1/5 Eskadrila Ravnetz (Burgas)* MiG-29B/UB Luftforsvar
3. Aviobasa (3.IAB) 2/3 Eskadrila Graf Ignatievo MiG-29/UB (9/3) -

* Flytter til Graph Ignatievo 8/2000.

AFM 8/91 : Bulgarien besluttede i 1989 at anskaffe MiG-29 Fulcrum jagerfly til luftvåbnet som modstykke til de moderne kampfly i Tyrkiet og Grækenland. I alt 18 ensædede MiG-29 og 4 tosædede MiG-29UB tilgik Rawnec AB nær Burgas ved Sortehavet til afløsning af MiG-21PFM Fishbed-F.

AFM 12/94 : Et MiG-29 Fulcrum jagerfly styrtede ned ved Burgas AB under en testflyvning 29/9/1994. Piloten blev dræbt.

WAPJ 29/97 : Bulgarien fik leveret 18 MiG-29 og 4 tosædede MiG-29UB træningsfly i 1990. Tæt på at indgå aftale med Rusland om købet af yderligere 12 fly i 1996. Menes at være nye og opgraderede multi-rolle MiG-29SM kampfly bevæbnet med Vympel/Molniya Kh-29TE (AS-14 Kedge) luft-til-jord missiler og KAB500KR bomber.

WAPJ 31/97 : Det bulgarske luftvåben har indgået en våbenkontrakt med MiG MAPO, Rusland. Omfatter 14 MiG-29SM kampfly, som delvist finansieres med russisk handelsunderskud. SM-versionen er forsynet med opgraderet N-019ME radar, 3 tons større våbenlast og kan medføre præcisionsstyrede missiler. Typen vil supplere luftvåbnets eksisterende styrke på 18 ældre Fulcrum jagerfly og 4 tosædede MiG-29UB kamptrænere.

WAPJ 36/99 : MiG-29 Fulcrum jagerfly kom i tjeneste i 1989. Har kraftig look-down/shoot down NO-19 Sapfir-29 radar, R-27R/T (AA-10 Alamo) SARH-IR mellemdistance og R-73 (AA-11 Archer) kortrækkende luft-til-luft missiler og GSh-30-1 30mm kanon. De 2 første MiG-29UB blev leveret 15/6/89. I alt 18 ensædede MiG-29B Fulcrum-A jagerfly og 4 tosædede MiG-29UB Fulcrum-B træningsfly blev leveret. Afløste 18 MiG-21PFM og 4 MiG-21U/US ved 1st Eskadrila (1/15 IAE), 15th IAB ved Ravnets på Sortehavskysten. Et MiG-29 fly gik tabt sept. 1994 under træning (pilot dræbt).

AFM 10/00 : Luftvåbnet begyndte at flytte sine MiG-29 jagerfly fra Ravnetz til Graph Ignatievo i august 2000. Ravnetz er en af 5 frontlinjebaser, som skal lukkes inden 2002.

AFM 10/01 : Kun 3 af luftvåbnets MiG-29 kampfly er flyvedygtige. Resten har startforbud pga. mangel på reservedele. Man vil dog forsøge at bringe flyene op til NATO-standard efter at planer om køb af brugte F-16 fly er blevet opgivet.

JDW 36/01 : Luftvåbnet vil nu opgradere sine 21 MiG-29 kampfly efter planer om F-16 fly er blevet opgivet. Opereres af 2 luftforsvarseskadriller (2/3 og 1/5) fra 3rd Air Base, Graf Ignatievo og 5th AB, Burgas/Ravnetz. Men kun 3 fly er nu operationelle.

JDW 46/01 : Luftvåbnet i Bulgarien har besluttet sig for en delvis opgradering af sine 21 MiG-29 kampfly stationeret ved 5th Fighter Air Base, Ravnetz.

JDW 9/02 : Bulgarien har indgået kontrakt med RSK MiG om opgradering af sine MiG-29 kampfly. De sidste fly leveres retur i 2004. Har i alt 17 ensædede og 4 tosædede fly, hvoraf kun 3 var operationelle ultimo 2001.

AFM 10/06 : Efter næsten et års inaktivitet gik 2 MiG-29 jagerfly igen i luften ved Graf Ignatievo 8/8/2006. Alle flyvninger med typen blev indstillet ultimo 2005 pga. manglende vedligeholdelse. Men i foråret 2006 blev der indgået kontrakt med RSK MiG i Rusland om at levetidsforlænge 16 fly til 2020.

AFM 9/15 : Det bulgarske luftvåben modtog 22 MiG-29 Fulcrum kampfly (inkl. 4 to-sædede fly) i 1989>90. I slutningen af 1990erne led typen under manglende reservedele og vedligeholdelse. Efter at have haft flyveforbud i et år, genoptog luftvåbnet deres operationer med MiG-29 fly april 2001. Indgik opgraderingskontrakt med RAC MiG i Rusland 27/3/2007 for i alt 20 fly, som bl.a. omfattede instrumenter fra Thales. Men programmet led under lange forsinkelser fra start af og kun den første fase blev gennemført. I alt 6 fly vendte tilbage til tjeneste med renoverede motorer sept.>okt. 2003. Kontrakten blev annulleret i 2004 fordi RCA MiG ikke kunne fuldføre opgraderingsarbejdet. En ny kontrakt blev indgået med firmaet marts 2006, som nu omfattede eftersyn af flyskrog, motorer og systemer hvor det var nødvendigt. Denne kontrakt forventer at forlænge typens tjenestetid til 4.000 flyvetimer eller 40 år. Denne aftale omfatter 15 fly (12 ensædede og 4 tosædede), hvoraf det første blev returneret til luftvåbnet nov. 2007. Alle 16 fly var flyvedygtige igen maj 2009, hvoraf 15 stk. (12/3) fortsat er i tjeneste til forsvar af landets luftrum.

FG 4/4/16 : Den bulgarske regering har godkendt et projekt for investering i logistikstøtte til luftvåbnets MiG-29 Fulcrum kampfly. Typen vil forblive i operation tjeneste, indtil nye kampfly bliver anskaffet. Bl.a. vil der blive købt nye eller brugte Klimov RD-33 motorer til MiG-29 flyene samt andre reservedele og serviceydelser. Efter planen skal mindst 10 af de 15 resterende fly holdes i flyvedygtigt beredskab. Bulgarien indgik aftale med Polen i 2015 om eftersyn af 6 motorer, men Bulgarien ønsker nu at undersøge andre mulighed for vedligeholdelse. Kun 7 af luftvåbnets MiG-29 fly er for nuværende i flyvedygtig tilstand.

FG 14/12/16 : Den længe ventede investering i vedligeholdelsen af det bulgarske luftvåbens flåde af MiG-29 kampfly har resulteret i 2 støttekontrakter. Firmaet Aviostart i Sofia, som fungerer som repræsentant for typens oprindelige producent RSK MiG i Rusland, modtog kontrakt for levering af 4 nye og 6 brugte Klimov RD-33 serie 2 motorer, hvoraf de 2 første eftersete motorer efter planen skal leveres april 2017. Samme firma er ligeledes blevet udvalgt som leverandør af 7 nye KSA-2 gearkasser og en kontrakt forventes indgået inden årets udgang.

AFM 3/17 : Det bulgarske luftvåben råder over en styrke på 15 MiG-29 Fulcrum kampfly, inkl. 12 ensædede [inkl. 32] og 3 tosædede eksemplarer. Yderligere 4 fly bruges som reservedele. I alt 22 fly blev leveret mellem 1989 og 1990, men 2 fly er gået tabt ved ulykker mens et tredje er blevet solgt. I 2006 til 2009 gennemgik flyene et delvist eftersyn og fik tjenestetiden forlænget til 40 år af producenten RSK MiG. Men flyenes elektronik er ikke blevet opgraderet. Efter udfasningen af de sidste MiG-21bis Fishbed-N fly dec. 2015 er MiG-29 luftvåbnets eneste jagerfly. Typen forventes at forblive i tjeneste til begyndelsen eller måske midten af 2020'erne. For at gøre dette muligt, blev der indgået en fireårig vedligeholdelsesaftale med RSK MiG sept. 2011. Men aftalen udløb ultimo 2015 og er ikke blevet forlænget. Flyene opereres af 3rd Air Base ved Graf Ignatievo.

SCW 9/6/21 : Et MiG-29A jagerfly [39?] fra det bulgarske luftvåben styrtede ned i Sortehavet 9/6/2021; piloten blev dræbt. Flyet var lettet fra Graf Ignatievo Air Base for at gennemføre en skydeøvelse om natten som del af øvelsen Shabla 2021. Luftvåbnet råder over 12 MiG-29 fly, inkl. 3 tosædede MiG-29UB kamptrænere, som opereres af 3.IAB ved Graf Ignatievo i den centrale del af Bulgarien.

AFM 4/22 : Det bulgarske luftvåben råder over en flåde af luftforsvarsfly på 11 ikke-opgraderede ensædede og 3 tosædede MiG-29 modeller. Fulcrum flyene, som var blevet leveret i 1989-90, opereres af en enkelt eskadrille ved 3rd Aviobaza (Air Base), Graf Ignatievo nær Plovdiv. Basen udgør Bulgariens vigtigste bidrag til NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). I alt 2 MiG-29 fly – samt et back-up eksemplar – opretholder et afvisningsberedskab 24/7 (QRA/quick reaction alert) for luftpatruljering af landets luftrum og det tilstødende ansvarsområde over Sortehavet. Flyene er bevæbnet med 2 R-73E (AA-11 Archer) kortrækkende varmesøgende luft-til-luft missiler samt en ekstern brændstoftank på 1.500 liter, hvilket gør Fulcrum flyene i stand til at forblive i luften i op til halvanden time under langtrækkende operationer over Sortehavet. Men den aldrende flåde af MiG-29 fly er ikke blevet opgraderet har fortsat sine gamle missions- og navigationssystemer fra 1980'erne. Fulcrum flyene har desuden lidt kraftigt under underfinansieret vedligeholdelse siden begyndelsen på 2010'erne. De seneste planer fra det bulgarske forsvarsministerium for at forbedre MiG-29 flyene faldende flyvedygtighed stammer tilbage fra slutningen af 2017, hvor der blev indgået en rammeaftale om støtte direkte fra RSK MiG, den oprindelige producent af udstyr til MiG-29 modellen. Omfatter en dybdegående inspektion af flyskrog, levering af reservedele, ingeniørydelser samt træning foruden reparationer og eftersyn af forskellige komponenter og systemer. Men resultatet var ikke som forventet. Årsagen vil den bulgarske regering beslutning om fortsat at investere i vedligeholdelsen af sin aldrende flåde af MiG-29 er, at typen betragtes som Bulgariens primære bidrag til NATINAMDS. Typen vil efter planen fortsat spille denne vigtige rolle i den nærmeste fremtid, indtil flyene bliver afløst af nye F-16 Fightning Falcon kampfly i 2026. Ifølge forsvarsministeriets nuværende planer, som blev præsenteret i 2018, vil flåden af MiG-29 fly forblive i tjeneste indtil den anden halvdel af dette årti, men i reduceret antal. Forslag om at skifte støtten til vedligeholdelse til den ukrainske eller polske industri anses for at være urealistiske, da de ikke besidder den nødvendige kapcitet.