Belgien | SIAI-Marchetti SF.260

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1 Training Wing 5 Smaldeel Beauvechain SIAI SF.260MB/D TR
9 Smaldeel Beauvechain SIAI SF.260MB/D TR

AFM 6/90 : Belgien bestilte 36 SIAI SF-260MB træningsfly i 1969 til at afløse Stampe SV-4 biplaner ved Elementaire Vlieg School (EVS) ved Goetsenhoven. Opereres af 5 Smaldeel til 2 forskellige træningskurser: 75 timers træning for hærens fremtidige helikopterpiloter samt 125 timers træning for luftvåbnets piloter.

Mach III 99 : 1 Training Wing, 5 Squadron ved Beauvechain: SIAI SF.260MB/D.

WAPJ 36/99 : Fik leveret 8 ekstra SF.260 træningsfly i 1992.

AFM 5/09 : Luftvåbnets SIAI-Marchetti SF.260D træningsfly har nu været i tjeneste i 40 år.

AFM 10/09 : Luftkomponentens SF.260 træningsfly passerede 300.000 flyvetimer 2/3/2009. Den første ordre på 36 SIAI-Marchetti SF.260M fly [ST-01>ST-36] blev leveret fra 27/11/1969 til det daværende luftvåben. Blev efterfulgt af 9 SF.260D fly [ST-40>ST-48] i 1992. I alt 13 fly er gået tabt ved ulykker, hvorunder 5 piloter er blevet dræbt. Typen opereres af 5 og 9 Squadron ved Beauvechain.

AFM 5/19 : Det belgiske luftvåbens SF260 træningsfly har været i tjeneste i 50 år. Belgien anskaffede 45 eksemplarer af SF260M fra nov. 1969, hvoraf de tilbageværende senere blev opgraderet til SF260M+ standard med nyt cockpit, GPS og forbedret motorkontrolsystemer. Flåden blev suppleret med et parti på 9 SF260D modeller leveret mellem feb. og juni 1992. De tilbageværende 23 SF260M+ og 9 SF260D fly bruges til indledende pilottræning ved 5 og 9 Smaldeel (5 og 9 Squadron), som er underlagt Competentiecentrum Luchtcomponent (CC Air/Air Component Training Centre) ved Beauvechain.

AFM 8/20 : Den belgiske luftkomponent har planer om at udfase sine SF250M/D primærtræningsfly i 2024. Typen opereres af 5 squadron ved Beauvechain. Det første parti på 36 SF260M fly var kommet i tjeneste ultimo 1969 og blev senere suppleret med 9 SF260D modeller fra 1992 og frem. Det er endnu usikkert, om typen vil blive erstattet.

SCW 27/1/23 : Det belgiske luftvåben ønsker at finde en afløser for sine SIAI-Marchetti SF260 træningsfly senest i 2023. Ultimo okt. 2022 annoncerede den belgiske regering sin godkendelse for at starte proceduren med at finde en afløser for SF260 modellen som luftvåbnets grundtræningsfly. Den valgte flytype vil blive leaset fra et civilt selskab. Den valgte operatør vil få det fulde ansvar for fly, simulatorer, vedligeholdelse og logistik. Instruktørerne vil fortsat komme fra militæret og Beauvechain vil fortsætte med at være træningsbasen. Den østrigske Diamond Dart 550 model er fortsat den mest sandsynlige kandidat til fremtidens træningsopgaver. Det vides endnu ikke, hvor mange fly der vil blive bestilt, men luftvåbnet ønsker en gennemsnitlig kapacitet på omkring 6.000 flyvetimer. Det belgiske luftvåben har endnu ikke fremlagt en liste med mulige kandidater, men hvis værnet går videre med at anskaffe Diamond Dart 550 fly, bliver Belgische Luftmacht den eneste bruger af denne flytype.