Spanien/Typhoon

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
20 Typhoon (8/12)>19 1998 2004-06 Tranche 1
33>34 14/12/04 2008-10 Tranche 2
34>20  - 2010-14 Tranche 3A
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Ala 11/Grupo 11 111 Escuadrón Dólar Sevilla/Morón AB EF-2000 dannes 2007
112 Escuadrón Sevilla/Morón AB EF-2000 dannes 2010?
113 Escuadrón Gallo Sevilla/Morón AB EF-2000 OCU; dannet 2004
Ala 14 141 Escuadrón Albacete EF-2000 2008/09?>1/2017
142 Escuadrón Dardo Albacete EF-2000 2008/09>13

JDW 25/01 : EADS vil starte en produktionslinje for Typhoon kampfly til det spanske luftvåben ved Gatafe juni 2001.

JDW 31/01 : EADS-CASA startede 26/7/2001 den endelige samling af det første produktionsstandard Eurofighter til det spanske luftvåben. Op til 7 fly om året vil blive bygget ved Getafe fra ultimo 2002. Spanien forventes at købe i alt 87 fly.

JDW 18/02 : EADS-CASA har en 13% andel af Eurofighter-programmet. Luftvåbnet vil modtage 87 fly med yderligere 16 på option. EADS-CASA Vil primært bygge flyenes højre vinge ved sin Getafe-fabrik syd for Madrid.

AFM 8/03 : EADS-CASA ved Getafe vil levere 4 Typhoon kampfly til luftvåbnet i 2003.

AFM 8/04 : De 3 første tosædede Typhoon kampfly blev leveret til Morón luftbasen 27/5/2004. Vil tilgå Ala 11's Escuadrón 113. Luftvåbnet vil modtage i alt 72 ensædede og 15 tosædede fly, heraf hhv. 8 og 12 fra Tranche 1-ordren.

AFM: 5/05 : Luftvåbnet modtog det første ensædede Eurofighter jagerfly 29/12/2004.

AFM 2/09 : Det spanske luyftvåben modtog de 3 første Eurofighter Typhoon kampfly fra Tranche 2 12/2008. Et fjerde fly følger efter kort tid efter. Leveringen af de 19 fly fra Tranche 1 blev fuldført sept. 2007 mens Tranche 2 omfatter 34 fly til Spanien.

AFM 1/12 : Eurofigter leverede Typhoon kampfly nr. 300 under ceremoni i Getafe, Spanien 18/10/2011. Flyet [C.16-48/11-28] vil tilgå det spanske luftvåbens Ala 11 ved Morón de la Frontera.

AFM 3/13 : Det spanske luftvåben modtog 4 nyproducerede Eurofighter Typhoon kampfly ved Albacete AB jan. 2013. Ankom til basen hhv. 21. jan. [C.16-51], 23. jan. [C.16-10001], 25. jan. [C.16-10002] og 29. jan. [C.16-10003]. De sidste 3 fly bruger nyt nummereringsystem. 142 Escuadrón har siden 30/4/2012 opereret 8-12 udlånte fly fra Ala 11 ved Morón.

AFM 8/13 : Efter fire måneders intense forhandlinger med Eurofighter har det spanske forsvarsministeriet reduceret kontrakten for 87 Typhoon kampfly til 73 stk. For at undgå strafafgift skal Spanien finde alternative kunder til de 14 afbestilte fly. Har tidligere udskudt leveringen af 15 fly fra 2012 til 2015 og har forsøgt at videresælge nogle af de ældste fly.

AFM 9/13 : Som led i nedskæringer på forsvarsbudgettet er omkring 6 ensædede og 2 to-sædede Eurofighter Typhoon kampfly blevet overført direkte fra produktionslinjen til lager ved Albacete AB. Flyene vil kun flyve i forbindelse med vedligeholdelse.

FG 9/6/14 : Et Eurofighter kampfly fra 11th Wing (111 og 113 Squadron) styrtede ned under indflyvning til Morón AB 9/6/2014. Piloten blev dræbt. Det spanske luftvåben havde 35 ensædede og 11 tosædede fly af denne type forud for ulykken. Tabet repræsenterer den anden fatale ulykke ved eller nær Móron basen, efter at en saudiarabisk pilot var blevet dræbt ved et styrt under træningsflyvning aug. 2010. Er de eneste dødsfald i forbindelse med typens omkring 240.000 flyvetimer. I alt 406 fly er blevet leveret til 6 landes luftvåbner.

AFM 3/16 : Den 4/1/2016 forlod 4 Eurofighter kampfly [C16-35/14-02, C16-37/14-04, C16-44/14-09 og C16-48/14-12] fra det spanske luftvåbens Ala 14 deres base ved Albacete for at flyve til Siauiiai AB, Litauen. Flyene, som skal varetage den 40. runde af Baltic Air Policing (BAP) missioner i de næste 4 måneder, afløser Gripen kampfly fra det ungarske luftvåben. Samtidig har F-16MLU kampfly fra det belgiske forsvars luftkomponent afløst tyske Eurofighter fly ved Amari, Estland.

AFM 7/16 : Den spanske regering bestilte oprindeligt 72 EF-2000 Tifóns (kendt som C16 af luftvåbnet) kampfly til luftvåbnet, hvoraf omkring 45 stk. nu er i tjeneste, mens 2 eksemplarer er gået tabt ved ulykker. I alt 29 fly er i tjeneste ved Ala 11, Morón de la Frontera, mens de sidste 16 opereres af Ala 14 ved Albacete. Sidstnævnte base bruges desuden til oplagring af Tranche 3 fly, som endnu ikke er kommet i operationel tjeneste. Men et fly [C16-56/10007] blev for nylig observeret ved Ala 14 under NATO Tiger Meet ved Zaragoza. Ala 14 forventes at modtage omkring 5 nye fly, hvilket vil føre til dannelsen af 141 Escuadrón i 2017. Derved vil luftvåbnet have nået sit mål med 4 operationelle EF-2000 eskadriller samt en operationel omskolingseskadrille. Nogle af de først leverede fly vil muligvis blive solgt. Flyene vil i fremtiden blive forsynet med Rafael Litening III navigations- og målsøgningspods.

AFM 3/17 : Efter en periode hvor nye Eurofighter kampfly til det spanske luftvåben er blevet oplagret, mens det spanske forsvarsministerium har løst sine budgetproblemer, er leveringen til operationelle enheder nu blevet genoptaget. I alt 10 oplagrede fly [muligvis C.16-57>C.16-66] blev overført til luftvåbnets Ala 11 og Ala 14 ultimo 2016 sammen med 2 fly direkte fra samlefabrikken ved Getafe [C.16-67 og C.16-68 (10091)]. Sidstnævnte fly, som menes at være det tiende Tranche 3A fly bygget i Spanien, blev observeret under testflyvning ved Getafe dec. 2016. Fordelingen af de 12 fly kendes endnu ikke, men de er muligvis tilgået 141 Escuadrón ved Albacete, som blev reaktiveret som del af Ala 14 primo jan. 2017 for at slutte sig til 142 Escuadrón. Spanien bestilte oprindeligt 87 Eurofighter fly, selvom det endelige antal blev reduceret til 73 eksemplarer efter aflysningen af de sidste 14 Tranche 3B fly. Pga. landets økonomiske problemer var flyene blevet oplagret ved NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency), Albacete direkte fra samlefabrikken. De sidste fly vil blive leveret til luftvåbnet i 2018.

AFM 3/19 : Den spanske regering har for nylig vist interesse for at anskaffe yderligere Eurofighter kampfly til afløsning af de brugte F/A-18A Hornet fly ved Ala 46, Gando. Disse fly nærmer sig enden af deres operationelle tjenestetid. Det spanske luftvåben anvender et Typhoon fly [C.16-20/11-91 (Instrumented Production Aircraft 4)] ved Getafe luftbasen syd for Madrid til testopgaver. Blev observeret 25/1/2019 bevæbnet med en enkelt 454 kg Mk83 konventionel bombe som del af udviklingsarbejde med at forbedre Tranche 1 flyenes operationelle kapacitet. IPA4 har som testfly ansvar for integration af luft-til-jord våben.

AFM 4/19 : Airbus annoncerede 25/2/2019, at det første opgraderede Typhoon Tranche 1 kampfly [ensædet C.16-23/11-03 (c/n SS003)] var blevet leveret til det spanske luftvåben. Er det første af i alt 15 Eurofighter fly, som bliver moderniseret ved Getafe, Madrid gennem installation af udstyr fra Tranche 2 og 3 versionerne. Opgraderingen er blevet udviklet af CLAEX (Centro Logistico de Armamento y Experimentación/Armament and Experimental Logistics Centre) i Spanien. Det første eksemplar vil sammen med et tosædet fly under opgradering i første omgang blive brugt af CLAEX som testplatforme for at afprøve de nye kapaciteter.

AFM 8/19 : Det næstsidste Eurofighter Typhoon kampfly [C.16-77/14-35/10234] til det spanske luftvåben blev observeret ved Getafe luftbasen 31/5/2019. Flyet vendte tilbage fra en Multifunctional Information Distribution System (MIDS) testflyvning, en af de sidste evalueringer inden overdragelse til Ala 14 ved Albacete. Efter planen vil det sidste fly fra den oprindelige ordre for 72 fly blive leveret til luftvåbnet af Airbus juli 2020. Luftvåbnet opererer i alt 67 fly, idet 3 eksemplarer er gået tabt ved ulykker. En anden ordre for yderligere Eurofighter fly kunne blive indgået snart, idet flyet er luftvåbnets foretrukne kandidat som afløser for den aldrende flåde af brugte F/A-18A fly i tjeneste ved Ala 46, Gando på de Canariske Øer, hvoraf 20 stk. fortsat er i tjeneste. Disse fly, som opereres af 462 Escuadrón, gennemgår i øjeblikket omfattende vedligeholdelsesarbejde for at forlænge deres tjenestetid frem til 2025. For at rette op på dette, sender luftvåbnet regelmæssigt et antal EF-18M fly fra Ala 12 eller Ala 15 til Gando for at støtte luftforsvaret af øgruppen.