Tyrkiet | ATR 72

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 301 Filo Topel ATR72-600MPA/MUA (1+/2) -

AFM 3/05 : Den tyrkiske flåde har bestilt 10 ATR 72 ASW-fly fra Alenia Aeronautica i Italien 1/05. Vil blive forsynet med Thales Amascos systemer.

AI 8/07 : Den tyrkiske flåde indgik kontrakt [Meltem III] med Thales i 2003 vedr. levering af 10 ATR72-500MPA maritime overvågningsfly.

AFM 5/08 : TAI (Turkish Aerospace Industries) ved Ankara/Akinci modtog det første ATR72-212A fly [ATR72-500 F-WQNB; c/n 768) 14/2/2008. Flyet er produceret ved Toulouse og skal nu ombygges af TAI til ASW-opgaver. Meltem III-kontrakten indgået mellem Alenia Aeronautica og TAI 21/12/05 omfatter i alt 10 fly til den tyrkiske flåde. Udrustning omfatter AMASCOS (Airborne Maritime Situation Control System) fra Thales.

FG 9/5/13 : Alenia Aermacchi vil levere 2 ATR 72-600 transportfly til den tyrkiske flåde hhv. juni og juli 2013. Efterfølges af 6 maritime patruljefly feb. 2017>ultimo 2018. Det oprindelige Meltem 3-program mellem SSM, Alenia Aermacchi og Turkish Aerospace Industries (TAI) omfattede i alt 10 ATR 72-500 fly til bekæmpelse af ubåde og overfladekrigsskibe. I 2012 blev det besluttet at ændre aftalen til 600-serien med bl.a. glascockpit og kraftigere motorer. Typen kan bevæbnes med Mk 54 torpedoer. Det første fly til maritime patruljeopgaver ankom til TAI, Tyrkiet april for at blive ombygget.

FG 25/7/13 : Alenia Aermacchi har leveret det første af i alt 2 ATR 72-600 flerformålsfly til den tyrkiske flåde iht. revideret kontrakt indgået tidligere i år. De første tyrkiske instruktørpiloter har allerede modtaget træning ved Torino-Caselle. De 2 fly vil blive brugt til bl.a. transport af personel og fragt. Efterfølges af 6 ATR 72-600 ASW/maritime patruljefly feb. 2017>2018. Ombygges af Turkish Aerospace Industries med bl.a. Thales Amascos missionsystemer.

AFM 8/13 : Det første ATR72-600TMUA (Turkish Maritime Utility Aircraft) fly [T.C.B. 701/C.S.X62290] til den tyrkiske flåde blev observeret under testflyvning ved Torino-Caselle lufthavnen 30/6/2013. I alt 2 TMUA og 6 TMPA (Turkish Maritime Patrol Aircraft) bygges af Alenia Aermacchi. De 2 TMUA-fly leveres primo juli 2013.

AFM 9/13 : Alenia Aermacchi leverede det første ATR72-600 TMUA-fly til den tyrkiske flåde 24/7/2013. Formodes at være TCB 701 (CSX62290], som er blevet observeret under testflyvninger i de seneste uger. Flåden har bestilt i alt 2 ATR72-600TMUA- og 6 ATR72-600 TMPA-fly. Den oprindelige kontrakt omfattede ATR72-500 ASW-fly, men Alenia Aermacchi bekræftede 8/5/2013, at aftalen var blevet ændret til den nye ATR72-600 version.

AFM 1/17 : Leonardo Finmeccanica har indledt testflyvninger med det første ATR-72-600TMPA (Turkish Maritime Patrol Aircraft), som ombygges som del af MELTEM III-programmet. Flyet [ATR72-212A CSX62296 (c/n 1070, ex F-WWEG)] blev observeret under flyvning ved Torino-Caselle lufthavnen 11/11/2016 efter ombygning. Var ankommet til Caselle juli 2016 for at få monteret missionssystemer i samarbejde med Thales. Forventes at blive leveret til den tyrkiske flåde i første halvdel 2017. I alt 6 fly af denne type er på bestilling til levering frem til 2018. Kontrakten omfatter desuden 2 ATR 72-600 TMUA (Turkish Maritime Utility Aircraft), som blev bestilt 2013. TMPA-versionen er forsynet med Thames AMASCOS (Airborne Maritime Situation and Control System), et missionssystem baseret på forskellige sensorer til lokalisering, identifikation og sporing af potentielle mål. Er forsynet med Link 16 data-link til kommunikation samt Mk 54 eller Mk 46 letvægtstorpedoer. Sensorer omfatter MAD-bom (magnetic anomaly detector) i halen, ESM (electronic support measures), søgeradar, elektro-optiske sensorer og et integreret selvbeskyttelsessystem.

AFM 3/17 : Det første ATR72-600TMPA (Turkish Maritime Patrol Aircraft) MELTEM III fly [CSX62296] bestemt for den tyrkiske flåde er blevet observeret bevæbnet med 2 Mk54 antiubådstorpedoer. Testflyvningen fandt sted ved Torino-Caselle lufthavnen, Italien 16/1/2017. Flyet forventes at blive leveret i første halvdel af 2017, efterfulgt af resten af de 6 fly frem til 2018. Kontrakten indgået mellem Alenia Aermacchi (nu Leonardo) og det tyrkiske Undersecretariat for Defence Industries/Turkish Aerospace Industries omfatter desuden 2 ATR-72-600TMUA (Turkish Maritime Utility Aircraft), som blev leveret 2013. Den oprindelige aftale omfattede 10 ATR72-500ASW fly, men blev senere ændret til den nyere -600 version.

AFM 10/17 : Et ATR 72-600MUA transportfly [TCB-702] fra den tyrkiske flådes 301 Filo ankom til Nörvenich luftbasen, Tyskland 27/7/2017 for at deltage i militærøvelsen EMBOW XVI. Flyet vendte tilbage til Tyrkiet 7/8/2017.

AFM 10/19 : Efter at den tyrkiske flåde havde anskaffet 6 CN235 maritime patruljefly gennem Meltem I og II projekterne, begyndte militæret at se sig om efter et MPA-fly med større kapacitet, længere rækkevidde og kraftigere motorer. Til trods for den erfaring man havde høstet med flyet fra CASA, faldt valget ikke på den større C295 model men den fransk-italienske ATR 72. I 2005 blev der indgået aftale med Alenia Aermacchi i Italien for 10 ATR 72-500 fly. Selvom Alenia Aermacchi var hovedleverandør, ville TAI (Turkish Aerospace Industries) som den primære underleverandør få ansvaret for de strukturelle modifikationer og elektriske ændringer foruden testforløb. ATR 72-500 flyene skulle efter planen forsynes med det samme AMASCOS-300 missionsudstyr som CN235. Andre integrerede systemer omfattede eletro-optiske sensorer, ESM, MAD, varsling mod radar og missiler samt sonarbøjeudstyr. Desuden kan type medføre torpedoer på 2 pyloner på siden af skroget. Ifølge aftalen skulle det første fly leveres i 2010 og det sidste eksemplar i 2012. Men programmet gik desværre ikke som planlagt. Ingen fly var blevet leveret i 2012, hvorefter Tyrkiet ændrede aftalen med Alenia Aermacchi (nu Leonardo) og reducerede antallet til 8 stk. Desuden ville 2 af disse nu blive leveret til den tyrkiske flåde som ATR 72-600 TMUA (Turkish Maritime Utility Aircraft) til generelle transportopgaver af fragt og passagerer. I mellemtiden blev de sidste 6 fly ligeledes ændret fra ATR 72-500 til ATR 72-600 modellen. 600-versionen har større totalvægt samt bedre flyveegenskaber takket være kraftigere PW127 motorer. En ny kontrakt blev indgået mellem Undersecretary of Defence Industries i Tyrkiet og Alenia Aermacchi maj 2013. Italienske piloter og andre besætningsmedlemmer modtog træning ved Casella, Italien. Det første af de 2 TMUA-fly [TCB-701] blev leveret juli 2013, efterfulgt af det andet eksemplar aug. 2013. Begge tilgik 301st Navy Air Fleet Command ved Topel. Det første af de resterende 6 fly, som skal ombygges til ATR 72-600 TMPA standard (Turkish Maritime Partrol Aircraft), ankom til TAI's faciliteter ved Akinci, Ankara april 2013. TAI gennemførte resten af ombygningen til fuld MPA-standard og flyet gennemførte efterfølgende sin første flyvning juli 2014. Blev derefter sendt retur til Italien for de afsluttende test og certificering. I mellemtiden bliver de resterende eksemplarer ombygget til MPA af TAI.

AFM 6/20 : Det tyrkiske MELTEM III-program har afsluttet certificeringstest med det første ATR 72-500 TMPA-fly (Turkish Maritime Patrol Aircraft) i Italien. Flyet vendte efterfølgende tilbage til TAI's faciliteter ved Ankara-Kahramankazan i Tyrkiet primo marts 2020 for de afsluttende test forud for levering til den tyrkiske flådes flyvetjeneste (Türk Deniza Havaciligi/Turkish naval Aviation). I alt 6 ATR 72-600TMPA fly samt 2 ATR 72-600TMUA modeller (Turkish Maritime Utility Aircraft) bliver leveret som del af MELTEM III-kontrakten. De 2 TMUA-fly blev leveret hhv. juli og aug. 2013 efter ombygning fra kommercielle passagerfly. Den langt mere omfattende TMPA-ombygning, som omfatter forskellige strukturelle modifikationer til varetagelse af MPA-opgaver samt bekæmpelse af ubåde og overfladeskibe, har taget betragtelig længere tid. Det første basisfly ankom til TAI's faciliteter 19/4/2013, men foretog først sin jomfruflyvning efter ombygning 14/7/2016. Fløj samme dag til Torino, Italien for at begynde certificeringstest ved Finmeccanica's Alenia Aermacchi (nu Leonardo) testflyvningscenter. Dette viste sig at være mere kompliceret end forventet, hvilket har forsinket leveringsdatoen, som oprindeligt var planlagt til feb. 2017. TMPA-modifikationer omfatter 2 våbenpyloner på hver side af skroget samt integration af Thales Airborne Maritime Situation Control System-300 (AWASCOS-300) missionsudstyr. I alt 10 AMASCOS-300 systemer er blevet anskaffet, inkl. 4 som reservedele.

AFM 6/20 : CSX62318 menes at være det andet ATR 72-600 fly, som efter planen skal ombygges til antiubådskrigsførelse/maritim patruljekonfiguration for den tyrkiske flåde. Det første eksemplar [TCB-751 (CSX62296/MT62296] er nu klar til levering til Tyrkiet.

AFM 2/21 : Det første P-72 (ATR 72) maritime patruljefly (maritime patrol aircraft | MPA) færdigbygget under MELTEM III-programmet er kommet i tjeneste ved den tyrkiske flåde. Programmet omfatter levering af 6 ATR 72-600 fly ombygget til MPA-konfiguration. Det første eksemplar [TCB-751 (CSX69925; c/n 1070)] kom formelt i tjeneste 11/12/2020. De 2 næste fly følger efter i 2021. Den oprindelige kontrakt for det langvarige projekt, som var blevet indgået 21/12/2005, omfattede 10 MPA-versioner af ATR 72-500 modellen. Selvom arbejdet med at ombygge det første af disse fly var begyndt, blev dette stoppet, da udviklingen af den nyere ATR 72-600 version førte til en genforhandling af kontrakten. Den samlede antal blev reduceret til 6 fly baseret på den nye variant, samt 2 ATR 72-600 fly udelukkende konfigureret til almindelige transportopgaver. Begge transportversioner blev leveret i 2013.

SCW 18/12/21 : Den tyrkiske flådes flyverkommando modtog sit tredje og fjerde P-72 (ATR72-600TMPA) maritime patruljefly [TCB-753 og TCB-754] 16/12/2021. MPA-flyene kom officielt i tjeneste under ceremoni ved Cengiz Topel Naval Air Base, Izmit-Kocaeli. De 2 første eksemplarer blev leveret hhv. marts 2021 [TCB-752] og okt. 2020 [TCB-751], mens de sidste 2 stk. [sandsynligvis TCB-755 og TCB-756] forventes leveret i løbet af 2022. Kontrakten for Meltem III-programmet, som omfatter anskaffelsen af i alt 6 ATR72-600 fly og deres ombygning til ASW-konfiguration (Anti-Submarine Warfare) for den tyrkiske flåde, var blevet indgået med Alenia Aermacchi S.p.A og Turkish Aerospace juli 2012. Det første ATR72-600 fly var ankommet til Turkish Aerospace's faciliteter 19/4/2013.