Indien/A-50

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Central Air Command 50 Squadron Agra AFS A-50EhI dannet 5/2009

AFM 8/01 : IAI i Israel og Beriev i Rusland har indgået samarbejdsaftale om i fællesskab at producere 3 A-50 luftbårne varslingsfly til det indiske luftvåben. Får den nye betegnelse A-509Ehl. Er nybyggede Ilyushin Il-76TD transportfly med PS-90A motorer. Indien blev tilbudt A-50Eh sidste år med russisk radar og kommunikationsudstyr. Men luftvåbnet afviste typen efter evaluering fra Chandigarh luftbasen i det nordlige Indien. Beriev vil udruste og testflyve de 3 fly og bygge radomen på ryggen af flyet og alt ombordværende kommunikationsudstyr. Flyene vil derefter blive fløjet til Ben Gurion Airport i Israel. Forventes leveret til Indien i 2005.

JDW 3/02 : Den amerikanske regering har efter to år godkendt salget af Israels Phalcon luftbåren varslingsystem til Indien.

AFM 12/03 : Indien har bestilt israelske Phalcon luftbårne varslingssystemer, som skal monteres på Ilyushin Il-76 fly. Da produktionen af denne flytype er stoppet, er der sandsynligvis tale om brugte fly fra Usbekistan. Det første fly forventes leveret 36 måneder efter kontraktindgåelsen.

AFM 4/07 : Det første af i alt 3 Beriev A-50E AWACS-fly forventes leveret til luftvåbnet primo 2008. Flyet er nu ved at få installeret sin Elta-radarsystem ved IAI, Ben Gurion IAP i Israel.

AFM 9/07 : Beriev vil levere det første A-50EI AEW-fly til det indiske luftvåben sept. 2007, efterfulgt af 2 mere frem til 2009. Den russisk-indisk-israelske kontrakt blev indgået feb. 2005. Flyene er baseret på Ilyushin Il-76TD forsynet med et Phalcon radarsystem fra IAI.

AFM 1/08 : Leveringen af Phalcon-udstyrede Il-76MD AWACS-fly til det indiske luftvåben er blvet forsinket med mindst 1 år. Indien indgik kontrakt på 3 af disse fly 5/3/2004, med betegnelsen A-50EhI. Efter den oprindelige plan skulle det første fly været leveret dec. 2007, efterfulgt af de sidste 2 hhv. sept. 2008 og marts 2009. Men 21/11/2007 oplyste russiske medbedsmænd, at flyene nu leveres sept. 2008, april 2009 og aug. 2010. Flyene vil blive stationeret ved Bareilly luftbasen, som allerede er blevet klargjort. Il-76MD flyene stammer fra et parti af ufærdige flyskrog ved TAPO-fabrikken i Tashkent, Usbekistan. Er nu ved at blive ombygget af Beriev ved Taganrog til A-50EhI standard. Siden skal flyene overføres til Israel for at få monteret Phalcon-systemer af IAI ved Tel Aviv/Ben Gurion lufthavnen.

AFM 6/08 : Det indiske luftvåben ønsker at erhverve yderligere 3 A-50 Phalon AEWC-fly. Tidligere er 3 fly af denne type blevet bestilt, hvoraf det første nu er ved at blive færdigbygget i Israel. Forventes at blive leverte til ludtvåbnet sept. 2008. Det andet fly begyndte sine testflyvninger i Rusland jan. 2008, efterfulgt af det tredje marts 2008. Efter at have fået monteret missionsudstyr i Israel, vil flyene blive leveret hhv. april 2009 og aug. 2010. Det er planen, at de 3 nye fly kan være i tjeneste i 2012.

AFM 7/08 : Leveringen af A-50EhI overågningsfly med Phalcon-radarer til det indiske luftvåben vil blive yderligere forsinket. Det første fly skulle have været leveret sept. 2008, men er nu udsat til 1. kvt. 2009. Skyldes forsinkelser i forbindelse med integrationen af Phalcon-systemet i Israel. Typen får en besætning på 18 mand, inkl. piloter og sensoroperatører. Vil tilgå en nydannet eskadrille under Central Air Command, muligvis ved Nagpur AFS som allerede huser Il-76MD og Il-78 fly.

AFM 6/09 : Det første Ilyushin Il-76/A-50EhI Phalcon AWACS-fly [KW3551] vil efter planen blive leveret til det indiske luftvåben 18/5/09. Flyets Phalcon-radarsystem er blevet installeret af Israel Aircraft Industries ved Tel Aviv. De 2 sidste fly [KW3552 og KW3553] vil efter planen blive leveret medio eller ultimo 2010. Typen vil operere fra Bareilly og Chandigarh AFS. Indien menes at forhandle om købet af yderligere fly.

AFM 7/09 : Det første A-50EhI Phalcon AWACS-fly [KW3551] blev leveret til Jamnagar 25/5/09. Typen kom formelt i tjeneste 28/5/09 og vil tilgå 50 Squadron under Central Air Command ved Agra AFS. I alt 3 fly [KW3552 og KW3553] vil blive leveret frem til ultimo 2010.

AFM 3/10 : Det indiske luftvåben ønsker at anskaffe op til 9 A-50EhI AWACS-fly mere. 3 fly er allerede blevet bestilt, hvoraf det første ankom til Jamnagar 25/5/09 efter ombygning i Israel. De næste fly forventes 3/2010 og ultimo 2010. Ny kontrakt menes at ville bestå af 3 fly samt option på yderligere 6.

AFM 6/10 : Det indiske luftvåbnet modtog sit andet A-50EhI Phalcon AWACS-fly [KW3552] 25/3/2010. Ankom til Jamnagar Air Force Station (AFS), hvorfra det blev overflyttet til sin base ved Agra AFS. Det første fly blev leveret 25/5/2009, og det sidste af de 3 fly på bestilling følger inden udgangen af 2010. Indien forhandler fortsat om købet af op til 9 A-50EhI fly mere, men en kontrakt er endnu ikke blevet underskrevet. Aftalen forventes at ville bestå af en fast kontrakt på 3 fly med option på 6 mere.

FG 10/9/15 : Indien vil anskaffe yderligere 2 Ilyushin Il-76 transportfly, som forsynes med israelsk-producerede Phalcon AEW-radarer og sensorer. Flyene er allerede blevet anskaffet fra Usbekistan af Israel Aerospace Industries og er ved at blive klargjort til overvågningsrollen ved Tashkent Mechanical Plant i Taganrog i samarbejde med russiske Beriev. AEW-radarer leveret af IAI's Elta Systems division og andre Phalcon-sensorer vil blive installeret på flyene i Israel. Det indiske luftvåben har tidligere modtaget 3 fly af denne type, som blev bestilt i 2004. Disse blev leveret mellem 2009 og 2011 og yderligere fly er på option.

AFM 11/15 : Yderligere 2 A-50EhI AEW&C-fly er ved at blive klargjort for levering til det indiske luftvåben, som allerede råder over 3 fly af denne type. De 2 fly er allerede blevet anskaffet fra Tashkent Aviation Production Association i Usbekistan med henblik på ombygning. Bliver nu modificeret strukturelt ved Beriev's Tachkent Mechanical Plant i Taganrog, Rusland forud for installation af Phalcon AEW&C system ved IAI's Elta Systems. De 2 nye fly bliver leveret i en opgraderet standard, men vil fortsat være teknisk kompatible med de allerede operationelle fly. De eksisterende fly blev anskaffet 2009>2011 til 50 Squadron, Agra AFS. De 2 ekstra fly var optioner til den oprindelige kontrakt, som nu er blevet konverteret til faste ordrer.

FG 11/3/16 : Den indiske regerings kabinetskomité for sikkerhed (CCS) har godkendt anskaffelsen af yderligere 2 AEW-platforme (airborne early warning) fra Israel Aerospace Industries (IAI). Den israelsk-producerede Phalcon sensor vil blive monteret på 2 Ilyushin Il-76 transportfly, som efter planen vil blive anskaffet fra Usbekistan. Indien har tidligere bestilt 3 ombyggede Il-76 fly i 2004, som blev leveret 2009>2011. Kontrakten omfatter desuden option for yderligere fly. Ombygningen vil blive gennemført af Tashkent Mechanical Plant i Usbekistan i samarbejde med Beriev i Taganrog, Rusland. IAI's Elta-divison vil montere radaren i flyenes dome i Israel sammen med systems andre sensorer.