Italien | Boeing CH-47 Chinook

HÆREN

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1° Reggimento Aviazione Antares 11° Gr. Sq Ercole Viterbo CH-47C>CH-47F -
51° Gr. Sq Leone Viterbo CH-47C -
2° Reggiment AvEs Sirio 12° Gruppo Squadroni Lamezia Terme CH-47C opløst 1997
3° REOS Aldebaran 426° Squadroni ETM Viterbo CH-47C/ICH-47F (4) dannet 2014

Gr. Sq = Gruppo Squadroni
REOS = Reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali (Special Operations Helicopter Regiment)

EWAP/86 : Hærens luftstyrker består bl.a. af 1 RALE (Raggrupamente Aviazione Leggera del 'Esercito) Antares under kommando af Stato Maggiore Esercito (Hærens Højkommando). Underenheder ved Viterbo omfatter 11 GSETM (Gruppi Squadroni Elicotteri Trasporto Medio) med 111 og 112 Squadroni og 12 GSETM med 121 og 122 Squadroni, alle med Meridianali-Vertol CH-47C Chinook (27 leveret).

AFM 1/96 : Den italienske hærs luftkorps (Aviazione dell'Escirto/AvEs) bliver omstruktureret efter ændringer i den geopolitiske situation. I 1996 vil der blive etableret en helt ny enhed, 2° Reggimento AvEs Sirio, ved den nye base Lamezia Terme. Regimentet, som skal støtte 18° Reggimento Bersaglieri/Brigata Garibaldi ved Cosenza, vil bl.a. modtage en ny enhed, sandsynligvis 19° Gruppo Squadroni AvEs Perseo, med et parti CH-47C Chinook tunge transporthelikoptere fra 1° Reggimento ved Viterbo.

AFM 1/98 : Den italienske hærs 12° Gruppo Squadroni/2° Reggimento Sirio, som opererede CH-47C Chinook helikoptere ved Lamezia Terme, er blevet opløst. Helikopterne er vendt tilbage til Viterbo.

AFM 9/08 : Boeing og AgustaWestland indgik en aftale 15/7/2008 om i fællesskab at producere nye CH-47F Chinook helikoptere til den italienske hærs flyvetjeneste (Aviazione dell'Esercito/AVES). Selve skroget vil blive bygget i USA, mens AgustaWestland får ansvaret og systemintegration og levering. AVES vil bestille 16-20 CH-47F helikoptere inden udgangen af 2008, med levering fra 2012. Har tidligere modtaget 40 CH-47C helikoptere fra 1973, som blev bygget under licens af Elicotteri Meridionali. To af disse er gået tabt ved ulykker, mens 14 andre er blevet udfaset og oplagres ved Viterbo. Dermed er 24 fortsat i tjeneste, hvoraf yderligere 4 udfases inden årets udgang. 6 brugte CH-47C vil muligvis blive overført til den pakistanske hær, mens De Forende Arabiske Emirater og Lbyen er andre mulige kunder.

AFM 7/09 : Italien har bestilt 16 ICH-47F Chinook transporthelikoptere fra AgustaWestland maj 2009 med option på yderligere 4 stk. Vil afløse hærens 40 ældre CH-47C helikoptere, som har været i tjeneste siden 1973. Leveres til 1° Reggimento Aviazione Antares ved Viterbo 2013-17. 14 CH-47C helikoptere er allerede blevet udfaset.

FG 27/6/13+AFM 8/13 : Den første ICH-47F Chinook transporthelikopter [CSX81778; c/n M7801] til den italienske hær flyvekorps (AVES=Aviazione dell'Esercito) foretog sin første flyvning efter samling ved AgustaWestlands fabrik i Vergiate, Norditalien 24/6/2013. I alt 16 helikoptere vil blive samlet i Italien, mens skroget produceres af Sikorsky ved Ridley Park, Philadelphia. Bliver efter planen leveret til 1° Reggimento Aviazione Antares ved Viterbo Viterbo primo 2014>2017, mens yderligere 4 stk. er på option. Typen afløser de resterende af i alt 40 CH-47C+ helikoptere, som har været i tjeneste siden 1973. Mange af disse er allerede blevet udfaset og oplagret. De nye helikoptere har en maksimal startvægt på 23 tons og kan bevæbnes med 7,62mm maskingeværer eller Gatling-kanoner.

AFM 11/14+FG 3/10/14 : AgustaWestland har leveret de 2 første [MM8178/E.I.701 (c/n M7801) og MM8179/E.I.702 (c/n M7802)] af mindst 16 ICH-47F Chinook transporthelikoptere til den italienske hær under ceremoni ved fabrikken i Vergiate 2/10/2014. Typen skal afløse hærens 17 moderniserede CH-47C+ helikoptere, som har været i tjeneste siden 1973. Mange af disse er allerede blevet udfaset og oplagret på basen. De nye helikoptere tilgår 1° Reggimento Antares ved Viterbo og yderligere 2 stk. leveres inden årets udgang. Resten følger med 4 helikoptere om året frem til 2017. Forventes at være fuldt operationelle i løbet af 12 måneder. Bevæbning omfatter 7,62mm maskingevær eller minigun samt 12,7mm maskingevær på rampen. Italien har option på yderligere 4 ICH-47F helikoptere. Boeing indgik samarbejdaftale med AgustaWestland 16/7/2008 om at blive hovedleverandør, efterfulgt af produktionsaftale 13/5/2009. Helikopterne skrog bliver bygget af Boeing ved Ridley Park, Pennsylvania, mens AgustaWestland står for den endelige samling.

AFM 11/15 : Den italienske hærs flyvetjeneste (Aviazione dell'Esercito/AVES) havde medio sept. 2015 modtaget de første 6 nye CH-47F Chinook tunge transporthelikoptere [MM81778/EI-701>MM81783/EI-706]. Helikopterne, som produceres lokalt i Italien ved Vergiate, er tilgået 11° Gruppo Squadroni Aviazione dell'Esercito Ecole ved Viterbo. Den syvende og ottende helikopter gennemgår nu testflyvninger, mens de sidste 8 alle er under produktion.

AFM 1/18 : Den nyeste enhed under den italienske hærs luftkommando (Aviazione dell'Esercito/AVES) er 3° Reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali Aldebaran (3° REOS/3rd Special Operations Helicopter Regiment), som blev dannet 10/11/2014. I lyset af nye terrortrusler havde hærens generalstab indledt en reorganisering og forøgelse af sine specialstyrker omkring 2010. Dannelsen af 3° REOS var et direkte resultat af disse ændringer i det internationale geopolitiske miljø. Enheden har hovedkvarter ved Tommaso Fabbri lufthavnen i Viterbo, nord for Rom. Regimentet har til opgave at yde luftstøtte til operationer med specialstyrker over land og hav. Råder over 4 CH-47C/ICH-47F Chinook helikoptere foruden 6 HH-412A (AB412) og 6 UH-90A (NH90) helikoptere. Det første eksemplar af de nye ICH-47F helikoptere blev leveret ultimo 2014. Regimentet råder over en håndfuld af den ældre CH-47C model, so forventes at forblive i tjeneste frem til udgangen af 2018.