NHIndustries NH90 TTH/NFH Eurocopter France, Marignane, Frankrig Fokker, Holland Leonardo Helicopters, Italien Eurocopter, Tyskland Patria, Halli, Finland Australian Aerospace, Brisbane, Australien

NH 90 prototype

LANDE
Australien 12+34 MRH90 bestilt; udfases
Belgien 4 TTH+4 NFH bestilt 6/07 +2 TTH planlagt
Finland 20 TTT/SAR bestilt 9/01
Frankrig 27 NFH + 68>74 TTH bestilt
Grækenland 42 bestilt; 16 TTH, 4 SO + 14 option
Holland 12 NFH + 8 MTTH bestilt
Italien 60 TTH 46 NFH + 10 TTH 1 TTH option;  (116 bestilt)
New Zealand valgt 2005, 8 bestilt
Norge 14 bestilt 9/01 (6 ASW+8 CG (+10 SAR option))
Oman 20 TTH bestilt 2004
Qatar 12/10 NH90 TTH/NFH planlagt 2014>16/12 bestilt 2018
Portugal 10 TTH bestilt; afbestilt
Saudi-Arabien 42 TTH-90 10 NFH-90 12 TTH-90
Spanien 45 bestilt 12/06>22+23
Sverige 18 planlagt (13 TTT/SAR, 5 ASW (+7 option)
Tyskland 30+12 TTH+12? option 50+30 TTH 38>30>18 NFH

IDR 3/87: Den 19/9/1985, efter adskillige år med overvejelser og forhandlinger, indgik regeringerne i Frankrig, Tyskland, Italien, Holland og Storbritannien en kontrakt med helikopterproducenter i disse fem lande for en forundersøgelse af en ny middeltung helikopter – NH90 (NATO Helicopter for the 90s). Typen er primært tiltænkt land-, sø- og luftstyrker i NATO-lande, men ligeledes for eksport til ikke-NATO lande. De 5 lande har tidligere indgået en rammeaftale jan. 1985 . NH90 modellen vil efter planen komme i tjeneste i midten af næste årti. En civil version vil muligvis følge efter. I forventning om en kontrakt for forundersøgelser, indgik de 5 involverede selskaber – Aérospatiale, Agusta, Fokker, MBB og Westland – en industriel samarbejdsaftale april 1985, som skulle forvalte de interne relationer under denne fase af programmet. De 5 lande har et samlet behov for i alt omkring 700 helikoptere. To basismodeller vil blive udviklet – TTH (Tactical Transport Helicopter) og NFH (NATO Frigate Helicopter). Forundersøgelsen, som har kostet omkring $7 mio., blev fremsendt til de 5 lande nov. 1986, 14 måneder efter kontraktindgåelsen. Der følger nu en periode på 6 måneder til evaluering af forundersøgelsen af de relevante myndigheder, mens definitionsfasen forventes at begynde primo maj 1987. Ifølge Aérospatiale vil en beslutning om at starte udviklingen først blive taget i anden halvdel af 1988. Den maritime version af NH90, NFH, vil have en maksimal vægt på mellem 8.500 og 9.000 kg og en tomvægt på 3.965 kg. Typens primære roller vil være bekæmpelse af ubåde (ASW) og overfladeskibe. Vil desuden være i stand til at løse følgende sekundære opgaver: vertikal forsyning, eftersøgning- og redning, minelægning samt troppe- og personeltransport. Helikopterens marchhastighed bliver på omkring 120 knob og en topfart på 140 knob. Får en flyvetid på mere end 4 timer. BH90 vil blive drevet af 2 motorer, hvor 2 motortyper er blevet udvalgt – Rolls-Royce/Turboméca RTM.322 og General Electric CT7-6. Helikopteren vil blive designet til at kunne bære begge motorer, men ifølge Aérospatiale bliver det RTM.322 – som er på et højere udviklingstrin og allerede er installeret på Sikorsky S-70C – der vil blive brugt til at bestemme ydelsen for basisversionen af NH90. CT7-6 motoren vil med sikkerhed blive valgt af nogle lande, hvor den bliver bygget under licens, og det er i denne henseende værd at bemærke, at Alfa Romeo Avio og Fiat Aviazione samarbejder med GE om udviklingen af motoren. Samarbejdsprogrammer i Europa på helikopterområdet har altid været bilaterale, fx de engelsk-franske Gazelle, Puma og Lynx-programmer, det fransk-tyske PAH-2/HAC-3G/HAP panserværnshelikopterprogram samt det engelsk-italienske EH101-program. For nylig enedes 4 lande (Italien, Holland, Spanien og Storbritannien) om at indgå i et samarbejde om en forundersøgelse af A129 Mk2 Tonal panserhelikopteren, baseret på Agusta A.129 Mangusta, men fem lande, som med succes går sammen for at udvikle en helikopter, er aldrig blevet set før.

AFM 12/95: Den første NH90 prototype [PT1/F-ZWTH] blev præsenteret ved Marignane, Frankrig 29/9/1995. Den første flyvning forventes at finde sted kort tid efter. I alt 5 prototyper skal deltage i udviklingsfasen. Heraf samles 3 stk. af Eurocopter France, 1 taktisk transportversion af Eurocopter Deutchland og 1 maritim version af Agusta i Italien.

WAPJ 25/96: Den første af i alt 5 prototyper af NH-90 multirolle helikopteren, som bliver udviklet af NH Industries konsortiet bestående af 4 nationer, blev rullet ud ved Eurocopter France's fabrik ved Marignane sept. 1995. Samtidig er der opstået spekulationer omkring projektets fremtidsudsigter. Som den største NH-90 partner har Frankrig forpligtet sig til 41,6 % af udgifterne til forskning og udvikling samt udgifterne til den planlagte produktion af 554 taktiske og 182 maritime versioner. Men besparelser for det franske forsvar har omfattet krav om at revurdere programmet for at reducere de samlede omkostninger eller finde billigere alternativer. De nuværende behov for NH-90 helikoptere omfatter 160 TTH taktiske og 60 NFH maritime versioner til Frankrig, 234 TTH og 38 NFH til Tyskland, 150 TTH og 64 NFH til Italien samt 20 NFH til Holland. Men der er kun ringe mulighed for, at disse antal bliver realiseret. Typens standardmotor er RTM322-01/9 turboshaft, mens de italienske eksemplarer bliver forsynet med GE T700-T6E som anvendt af EH101.

AFM 2/96: Den første NH90 prototype [PT1 (F-ZWTH)] foretog sin første flyvning ved Marignane, Frankrig 18/12/1995, 3 år efter indgåelse af en design- og udviklingskontrakt. Blev bygget af hovedmoduler og komponenter fra de 4 europæiske firmaer, som deler udviklingsarbejdet for NH Industries: Agusta, Eurocopter Deutschland, Eurocopter France og Fokker. Under udviklingsfasen af NH90 vil der blive anvendt i alt 5 prototyper samt testfartøj på jorden. Eurocopter i Frankrig skal samle og teste de første 3 prototyper, som repræsenterer basismodellen; Eurocopter Deutschland skal bygge prototype nr. 4, som repræsenterer den taktiske transportversion; Agusta skal bygge testfartøjet samt prototype nr. 5, som repræsenterer den maritime version.

AFM 4/97: Den anden prototype af den multinationale NH 90 taktiske transport- og flådehelikopter forventes at foretage sin første flyvning primo marts 1997. I alt 5 prototyper bygges af de 4 partnere: Eurocopter France, Eurocopter Germany, Agusta Italy og Fokker Netherlands. De 4 deltagende lande har reduceret deres planlagte ordrer fra 726 til 647 (160 til Frankrig, 243 til Tyskland, 224 til Italien og 20 til Holland). Forventes at blive leveret fra 2003.

WAPJ 29/97 : Beskæringer af forsvarsbudgettet i en række europæiske lande har ført til større reduceringer og forsinker i den fælles udvikling og produktionsplanerne for NH Industries NH 90 transport- og flådehelikopteren. Den samlede anskaffelse er blevet reduceret fra 726, inkl. 182 flådeversioner, til 647 stk. Frankrig har nedskåret sit behov fra 220 til 160 eksemplarer og Tyskland fra 272 til 243. Men Italien har forøget sit behov for NH 90 helikoptere fra 214 til 224. Hollands behov er uændret på 20 NFH 90 flådehelikoptere. Den første af 5 planlagte NH 90 prototyper [PT1] foretog sin første flyvning ved Marignane 18/12/1995. Vil få udskiftet sin motor i sommeren 1997 fra Rolls-Royce/Turbomeca RTM332-01/9 (2.100 hk) som specificeret af Frankrig til Alfa Romeoa/General Electric T700-T6E (2.040 hk) som de italienske eksemplarer. Holland og Tyskland forventes at vælge deres motortype ultimo 1996. Leveringen af NFH 90 helikoptere til Tyskland og Holland vil nu begynde 2003, 3 år efter den oprindelige plan.

AFM 3/00: Den femte og sidste NH90 prototype [PT5] foretog sin første flyvning 22/12/1999 ved Agusta, Cascina Costa i Italien. Er bygget til NATO Frigate Helicopter (NFH) standard.

JDW 5/01: 243 NH90 helikoptere blev bestilt i 2000 af Frankrig, Tyskland, Italien og Holland.

JDW 24/01: Frankrig, Tyskland, Italien og Holland bestilte den første gruppe på 243 NH90 helikoptere i 2000, med yderligere 55 på option. I alt vil de fire lande købe 595 helikoptere. Typen deltager også i konkurrence om ca. 80 helikoptere til Danmark, Finland, Norge og Sverige.

BerTid 14/9/01: Finland og Norge har til sammen bestilt 34 NH90 helikoptere. Sverige har endnu ikke bestemt sig, da man har en længere tidsramme.

JDW 3/02: Frankrig, Tyskland, Italien og Holland har til sammen bestilt 243 NH90 multirolle helikoptere.

JDW 15/02: Projektpartnerne Frankrig, Holland, Italien og Tyskland har et behov for i alt 595 NH90 helikoptere. Oprindeligt var 726 planlagt og yderligere nedskæringer forventes. Hidtil er i alt 240 blevet bestilt. Finland, Norge, Portugal og Sverige har bestilt yderligere 62 stk. Eksportmarkedet er anslået til 500-1.000 stk.

AFM 2/04: Den tredje NH90 prototype (PT3) foretog sin første flyvning 15/12/2003.

AFM 2/04 : Saudi-Arabiens flåde overvejer at erhverve 10 NH90 helikoptere til sine 3 missilfregatter af Arriyad-klassen.

AFM 7/05 : Spanien er blevet den 13. kunde for NH90 helikoptere med en ordre på 45 stk. I alt er 345 NH90 blevet bestilt med yderligere 86 på option. Andre 57 stk. afventer endelig godkendelse.

AFM 9/06 : Saudi-Arabien forventes at bestille 64 NH-90 helikoptere inden længe. Vil omfatte 42 TTH-90 til landstyrkerne, 10 NFH-90 til flåden og 12 TTH-90 til nationalgarden.

AFM 1/07 : Saudi-Arabien har planer om at danne en luftdivision under Nationalgarden. Forventes at ville modtage bl.a. 64 NH90 transporthelikoptere.

AFM 7/07: I alt 453 NH90 helikoptere er nu på bestilling til 14 lande, med yderligere 102 på option. Desuden forhandles der om salg af 76 mere til andre kunder.

AFM 1/08: I alt 507 NH90 helikoptere er nu blevet bestilt af 19 værn fra 14 forskellige nationer (Australien, Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, New Zealand, Norge, Oman, Portugal, Spanien, Sverige og Tyskland).

AFM 3/09: Efter fransk ordre på yderligere 22 TTH helikoptere 12/08 i alt 529 NH90 helikoptere på bestilling. Heraf er 25 stk. allerede blevet leveret og 50 andre er under bygning.

AFM 6/10: I alt 529 NH90 helikoptere er på bestilling til 19 væbnede styrker i 14 lande. Omfatter 111 NH90 Naval Frigate Helicopters (NFH) til Belgien, Frankrig, Holland, Italien og Norge.

AFM 2/12: AgustaWestlands fabrik ved Venedig-Tessera skal samle NH90 helikoptere bestilt af Italien (60 til hæren og 56 til flåden), Holland (20), Norge (14) og Portugal (10), i alt 160 stk.

AFM 8/14: Leveringen af NH90 helikopter nr. 200 blev markeret ved ceremoni ved Bückeburg, Tyskland 20/6/2014. Var en TTH transporthelikopter og den tredje NH90 helikopter til det belgiske forsvar.

FG 18/12/14: NH Industries (NHI) har leveret i alt 50 NH90 helikoptere i 2014, det hidtil største antal for et enkelt år. Konsortiet bestående af Airbus Helicopters, AgustaWestland and Fokker har dermed leveret i alt 229 helikoptere, som har gennemført omkring 80.000 flyvetimer.

FG 16/6/15 : NH Industries (NHI; dannet af Airbus Helicopters, AgustaWestland og Fokker) forventer at modtage kontrakter for yderligere 100 militære NH90 helikoptere, i første omgang fra Frankrig og Qatar. Hidtil er 509 helikoptere af denne type blevet bestilt. Dette antal tager højde for en række kontraktændringer og aflysninger, inkl. 10 TTH troppetransporthelikoptere til Portugal. Spanien har reduceret sin styrke fra 45 til 22 stk., mens Tyskland har afbestilt 40 transportmodeller men bestilt 18 NFH maritime helikoptere med yderligere 22 på option. Frankrigs forsvarsministerium har godkendt anskaffelsen af yderligere 6 TTH helikoptere, mens Qatar ønsker 16 (8 TTH og 8 NFH) stk., med option på yderligere 6. Norge ønsker 9 nye helikoptere til transport af specialstyrker, mens Singapore ønsker afløser for sine aldrende AS332/AS532 Super Puma/Cougar helikoptere. NH90 TTH helikoptere fra Italien og Tyskland har været indsat i Afghanistan, mens hollandske NFH helikoptere har bekæmpet pirateri ved det Afrikanske Horn. Den franske hær har sendt 2 TTH til Mali til bekæmpelse af oprørsbevægelser.

AFM 8/15: NHIndustries oplyste under Paris Air Show medio juni 2015, at omkring 245 NH90 helikoptere er blevet leveret til dato i Naval og TTH-versionerne. Er i tjeneste ved Australien, Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, New Zealand, Norge, Oman, Sverige og Tyskland.

FG 9/12/16: NH Industries (NHI), som er et konsortium bestående af Airbus Helicopters, Fokker og Leonardo, oplyste 8/12/2016, at man fortsat forhandler med eksisterende kunder til sin NH90 troppetransporthelikopter (TTH) om muligheden for at udvikle en variant til specialstyrkeoperationer. Idéen blev oprindeligt fremlagt som et fælles udviklingsprojekt mellem Australien og Frankrig, men Italien, New Zealand og Tyskland har også vist interesse for denne variant. Den egentlige udvikling forventes indledt i løbet af de næste par år, men den endelige beslutning afhænger af kundernes finansieringsmuligheder. Alle 5 interesserede nationer mødtes for nylig for at starte processen. Ifølge de oprindelige specifikationer skulle modellen forsynes med dør med rappelling-udstyr samt placering af maskingeværer i forstørrede bagvinduer. Udstyret vil både kunne installeres i eksisterende og nye NH90 helikoptere. NH90 helikopter nr. 300, en TTH-model til den spanske hær, vil blive leveret i næste uge (I alt 38 helikoptere leveres i 2016). I alt 515 helikoptere er blevet bestilt, men producenten håber, at yderligere ordrer vil bringe antallet nærmere 600 stk. Fx holder Frankrig og Tyskland tilsammen optioner på 40 helikoptere, mens potentielle kunder omfatter Egypten og Qatar. Sidstnævnte land valgte NH90 TTH/NFH til en samlet aftale for 22 helikoptere april 2014, men selvom forhandlingerne fortsætter, er der endnu ikke blevet indgået en fast kontrakt. Der afholdes indledende forhandlinger med Egypten, men hverken antal eller leveringstidspunkt kendes.

SCW 20/3/23 : Airbus Helicopters leverede den middeltunge, tomotorede NH90 multirolle helikopter nr. 500 17/3/2023. NH90 modellen, TTH-variant s/n 1486/ECF, er blevet overdraget til den franske hærs flyvetjeneste. NH90 blev udviklet og produceres af NHIndustries, et fælles selskab ejet af Airbus Helicopters, Leonardo (tidligere AgustaWestland) og Fokker Aerostruktures. Den første prototype gennemførte sin jomfruflyvning dec. 1995 og de første 3 serieproducerede NH90 modeller blev leveret til Heeresflieger (HEER, den tyske hær) dec. 2006. I alt 2 hovedvarianter er blevet udviklet: Tactical Transport Helicopter (TTH) og NATO Frigate Helicopter (NFH). Disse to hovedmodeller har omkring 75 % fælles komponenter. Helikopteren skulle oprindeligt produceres ved 3 eksporterende samlelinjer (FAL/final assembly line): Cascina Costa i Italien for AgustaWestland (nu kendt som Leonardo) samt Marignane i Frankrig og Doanuwörth i Tyskland for Airbus Helicopters. De nordiske og australske kontrakter betingede sig lokal produktion (den nordiske ved Patria i Finland og den australske ved Brisbane). Spanien har en samlelinje ved Albacete. De primære operatører af helikopteren er Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Men på grund af de høje omkostninger pr. flyvetime samt problemer med tilgængeligheden af reservedele og styringen af konfigurationer har mindst 3 lande besluttet, at NH90 med sikkerhed ikke kan imødekomme behovet for deres væbnede styrker. Norge har allerede trukket NH90 modellen tilbage inden leveringen af det sidste eksemplar, mens Sverige har fremlagt planer om atr udskifte typen. Australien vil udfase MRH90 Taipan varianten i den nærmeste fremtid.