Australien | Boeing CH-47 Chinook

Enhed Eskadrille Base Type Noter
5th Aviation Regiment C Squadron (Company) Townsville, QLD CH-47D/F (14) 16th Aviation Brigade

EWAP/86 : 12 CH-47C Chinook tunge transporthelikoptere er i tjeneste ved No. 12 Squadron, Amberley.

WAPJ 36/99 : Yderligere 2 CH-47D Chinook modeller er blevet bestilt fra Boeing Helicopters juni 1998 for at forstærke Australian Army Aviation's tunge transport kapacitet. Helikoptere skal supplere 4 CH-47D varianter leveret i 1995 fra tidligere ordrer, samt 38 Sikorsky S-70A-9 Black Hawk og Bell UH-1H helikoptere ved 5th Aviation Regiment, Townsville, Queensland.

AFM 4/01 : Den australske hær har modtaget 2 nye CH-47D Chinook transporthelikoptere. Skal gennemgå en mindre ombygning inden de tilgår 5th Aviation Regiment, C Squadron ved Townsville i midten af 2001.

AFM 7/05+5/07 : Luftvåbnet modtog 12 nye Boeing CH-47C Chinook transporthelikoptere i 1974. De 11 tilbageværende blev udfaset i 1989 for at blive opgraderet af Boeing. 4 af disse blev leveret til den australske hær maj 1995, suppleret med 2 nybyggede marts 2001. Alle 6 opereres af C Company/5th Aviation Regiment ved Garbut Barracks AAF, RAAF Townsville, Queensland.

AFM 2/08 : Australien har planer om at erhverve 3 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til hæren. Typen vil sandsynligvis blive brugt til støtte for specialstyrkerne. Vil derfor få en række egenskaber fra MH-47G varianten. Desuden overvejer man at opgradere de 6 eksisterende CH-47D helikoptere til samme standard. Disse opereres af C Squadron under 5th Aviation Regiment ved Townsville.

AFM 6/09 : Australien har anmodet USA om levering af yderligere 7 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere 13/4/2009. Handlen vil endvidere omfatte M134D Dillon Aero Miniguns, træning af personel mv. Der har tidligere været fremsat planer om at erhverve 3 CH-47F helikoptere til støtte for hærens specialstyrker.

AFM 5/10 : Australien indgik kontrakt for købet af 7 CH-47F Chinook transporthelikoptere 19/3/2010. De 2 første helikoptere forventes at være i tjeneste 2014, efterfulgt af resten frem til 2017. Typen vil afløse de 6 eksisterende CH-47D Chinook helikoptere ved C Squadron/5th Aviation Regiment, som er stationeret ved Townsville, Queensland.

AFM 8/11+9/11 : En CH-47D helikopter [A15-102] fra 5th Aviation Regiment blev ødelagt i det sydlige Afghanistan 30/5/2011.

AFM 2/12 : Australien har besluttet at anskaffe yderligere 2 Boeing CH-47D Chinook transporthelikoptere. Hæren har kun 5 stk. tilbage i tjeneste efter at en gik tabt under tjeneste i Afghanistan 30/5/2011. De nye helikoptere forventes at ankomme til Townsville ultimo jan. 2012 for at blive opgraderet til samme standard som de eksisterende CH-47D. Kommer herefter i operationel tjeneste medio 2012. Hæren modtog de første Chinook helikoptere i 1995 til troppetransport samt SAR-opgaver og katastrofehjælp. Fra omkring 2016 leveres 7 nye CH-47F helikoptere til afløsning af CH-47D.

AFM 4/12 : Den australske hærs flyvetjeneste modtog 2 brugte CH-47D Chinook transporthelikoptere fra US Army 1/2/2012. Dermed er i alt 7 stk. i tjeneste ved Townsville, Queensland. Kontrakt blev indgået nov. 2011 efter tabet af en helikopter under operationer i Afghanistan maj 2011. Helikopterne vil blive opgraderet inden de kommer i operationel tjeneste medio 2012. Typen afløses af 7 nye CH-47F helikoptere fra omkring 2016.

AFM 9/12 : To brugte CH-47D Chinook transporthelikoptere fra US Army er blevet leveret til det australske militær ved Townsville, Queensland juli 2012. Anskaffelsen af disse helikoptere blev godkendt af den australske regering nov. 2011 efter tabet af en CH-47D helikopter i Afghanistan 30/5/2011. Seks CH-47D er i tjeneste ved C Squadron ved RAAF Base Townsville. Typen afløses af 7 nye CH-47F helikoptere fra omkring 2016.

AFM 6/15 : Australien har modtaget de 2 første Boeing C-47F Chinnok transporthelikoptere [A15-301 og A15-302] primo april 2015. Typen kom formelt i tjeneste ved 5th Aviation Regiment under ceremoni ved RAAF Base Townsville, Queensland 5/5/2015. Er del af kontrakt indgået 25/2/2010 for i alt 7 helikoptere samt 2 flysimulatorer, som alle leveres frem til aug. 2015. Skal afløse de 6 aldrende CH-47D helikoptere som hærens operationelle arbejdshest.

AFM 12/15 : Boeing leverede den sidste af i alt 7 nye CH-47F Chinook transporthelikoptere til den australske hærs luftkorps 10/8/2015. Helikopterne, som blev bestilt i 2012, vil gradvis afløse de 6 ældre CH-47D modeller. CH-47F er forsynet med glascockpit, avanceret kommunikationssystem og nye instrumenter. Typen opereres af 16th Aviation Brigade/5th Aviation Regiment ved RAAF Townsville, North Queensland. Boeing Defence Australia vil stå for vedligeholdelsen af de nye helikoptere, som firmaet har gjort for CH-47D siden 2010.

FG 22/12/15 : Australien overvejer at anskaffe yderligere 3 Boeing CH-47F Chinook tunge transporthelikoptere. Hæren modtog 7 helikoptere af denne type i 2015 til afløsning af de aldrende CH-47D helikoptere. Heraf blev den sidste leveret til 5th Aviation Regiment ved RAAF Base Townsville aug. 2015. Boeing forventer at sælge yderligere 150 CH-47F helikoptere frem til 2022.

AFM 2/16 : Australien ønsker at anskaffe yderligere 3 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere. Det amerikanske Defence Security Co-operation Agency (DSCA) oplyste 21/12/2015, at Udenrigsministeriet havde godkendt handlen. Aftalen var blevet forelagt for den amerikanske kongres 18/12/2015. Den australske hærs luftkorps (Army Aviation Corps) råder allerede over 7 helikoptere af denne type, hvoraf den sidste blev leveret 10/8/2015.

AFM 8/16 : Yderligere 3 nyproducerede Boeing CH-47F Chinook tunge transporthelikoptere [A15-308, A15-309 og A15-310?] er blevet leveret til Army Aviation Corps, to en halv måned tidligere end planlagt. Ankom til Australien ombord på C-17A Globemaster III transportfly [04-4129] fra US Air Force's 437th Airlift Wing. Overdragelsen blev meddelt af det australske forsvars Capability and Sustainment Group (GASG) 24/6/2016. Typen bruges til taktiske transportopgaver på slagmarken, luftangrebsmissioner, ambulanceflyvninger og amfibiske operationer samt humanitær katastrofehjælp. Er forsynet med opgraderet elektronik og næste-generation selvbeskyttelsessystemer. Den amerikanske hær har modtaget næsten 500 helikoptere af denne type. US Defense Security Co-operation Agency (DSCA) meddelte 21/12/2015, at det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt et muligt våbensalg på yderligere 3 CH-47F helikoptere til Australien. Den efterfølgende australske Defence White Paper fremlagt 25/2/2016 bekræftede denne anskaffelse. Hæren har tidligere modtaget 7 CH-47F helikoptere til C Squadron/5th Aviation Regiment ved Townsville, Queensland. Boeing leverede de nye helikoptere kun 85 dage efter modtagelse af ordren, efter at US Army godkendte afledningen af 3 af sine helikoptere under produktion. Den sidste af de første 7 CH-47F helikoptere blev leveret af Boeing 10/8/2015.

AFM 5/18 : CH-47F transporthelikoptere [inkl. A15-306] fra den australske hærs 5th Aviation Regiment/C Squadron har i samarbejde med Aircraft Maintenance and Flight Trials Unit (AMAFTU) gennemført de første testflyvninger fra flådens amfibiske angrebsfartøj HMAS Choules (L 100). Typen gennemførte mere end 206 starter fordelt på 66 flyvetimer frem til 26/3/2018 under togt i Koralhavet.

AFM 8/21 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en mulig FMS-aftale (Foreign Military sales) med den australske regering for levering af yderligere 4 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere og tilhørende udrustning. Godkendelsen blev annonceret af Defense Security Cooperation Agency (DSCA) i USA 29/4/2021, som underrettede den amerikanske kongres om det mulige salg samme dag. Ifølge DSCA vil helikopterne blive trukket fra US Army's beholdninger, men det er usikkert, om dette betyder, at de vil blive omdirigeret fra den igangværende produktion til den amerikanske hær, eller om de vil blive taget fra eksemplarer allerede i tjeneste ved US Army. Den australske hær råder allerede over 10 CH-47F modeller, som omfatter de første 7 stk. anskaffet gennem Air 9000 Phase 5C-programmet og leveret i 2015, efterfulgt af yderligere 3 stk. anskaffet gennem Land 4502-programmet i 2016. Samtlige modeller opereres af C Squadron/5th Aviation Regiment ved Garbutt Barracks i Townsville, Queensland.

AFM 9/21 : Yderligere 2 Boeing CH-47F Chinook tunge taktiske transporthelikoptere [inkl. 18-08485] er blevet leveret til Australian Army Aviation Corps. Ankom til 5th Aviation Regiment ved RAAF Base Townsville, Queensland fra USA 7/7/2021 ombord på et C-5M Super Galaxy transportfly [85-0004] fra US Air Force's 436th Airlift Wing/9th Airlift Squadron Pelicans ved Dover AFB, Delaware. Helikopterne er de første af i alt 4 CH-47F modeller, som bliver anskaffet af Australian for at forøge hærens flåde fra 10 til 14 eksemplarer. Den tredje og fjerde helikopter forventes leveret medio 2022. Forventes at få de australske serienumre A15-311 til A15-314, efter de 10 eksisterende CH-47F helikoptere [A15-301 til A15-310]. Den planlagte anskaffelse var blevet annonceret af Defense Security Cooperation Agency (DSCA) i USA 29/4/2021. Samtlige 4 helikoptere vil blive omdirigeret fra produktionen til US Army. De seneste helikoptere var blevet overført fra Boeing's faciliteter ved Ridley Park til Dover AFB primo juni 2021 med henblik på forsendelse.

KeyAero 29/6/22+AFM 8/22 : De 2 sidste af i alt 4 ekstra CH-47F Chinook transporthelikoptere er blevet leveret til den australske hær ombord på C-5M Super Galaxy transportfly fra US Air Force. C-5M flyet [85-0001] fra 436th Airlift Wing/9th Airlift Squadron ved Dover AFB i Delaware ankom til RAAF Base Townsville, Queensland 23/6/2022. Helikopterne, som vil tilgå hærens 16th Aviation Brigade/5th Aviation Regiment vil forstærke Army Aviation Command's transportkapacitet samt forøge de australske forsvarsstyrkers evne til at støtte globale operationer. Leveringen bringer den australske hærs inventar af CH-47F modeller til 14 stk. Boeing vil fortsætte sit samarbejde med Australian Army samt den australske industri under en CH-47F Integrated Support Services-kontrakt, som omfatter lokalt ingeniørarbejde, vedligeholdelse, træning samt støtte til forsyningskæden. Chinook har i mere end 40 år været grundstammen i Australian Defence Force's tunge transporthelikopterkapacitet med vital assistance under humanitære operationer, katastrofehjælp og militære missioner, både lokalt og globalt. Boeing Defence Australia har faciliteter ved Townsville, Oakey og Brisbane. US Defence Security Cooperation i USA annoncerede 29/4/2021, at det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt salget af yderligere 4 Chinook helikoptere til Australian. Kontrakten blev indgået kort tid efter, mens de 2 første eksemplar ankom til Townsville ombord på C-5M fly 7/7/2021.