Argentina | FAdeA IA-63 Pampa

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Grupo 4 de Caza Escuadrón I BAM El Plumerillo IA.63 Pampa -
VI Brigada Aérea Grupo Aéreo 6 de Caza [1] Tandil Pampa III -

|1] 3 fly ved BAM Río Gallegos (2023)

AI 12/99 : Efter en lang produktionspause modtog luftvåbnet en ny LMAASA (tidligere FMA) IA-63 Pampa træningsfly d. 28/9/1999. Yderligere fly ønskes af luftvåbnet og flåden.

AFM 4/00 : Luftvåbnet har modtaget IA-63 Pampa jettræningsfly nr. 20. Har desuden bestilt 12 nye Lockheed-Martin Aircraft Argentina SA (LMAASA) IA-63 fly til at afløse de gamle MS-760 Paris II jettræningsfly.

JDW 15/01 : Elbit Systems i Israel fik kontrakt 1/4/2001 på at opgradere luftvåbnets 12 FMA IA 63 Pampa træningsfly over de næste 3 år.

JDW 28/01 : Luftvåbnet har allerede bestilt 12 nybyggede LMAA AT-63 Pampa jettræningsfly, med option på yderligere 24. De eksisterende IA-63 fly skal opgraderes til samme standard.

JDW 11/02 : Luftvåbnet har bestilt yderligere 12 AT-63 Pampa basistræningsfly/lette angrebsfly. Forventes leveret fra 2003. Har option på yderligere 24 fly. Vil også opgradere 10 af sine ældre IA-63 Pampa fly til samme standard. Har bestilt ny elektronik til flyene fra Elbit Systems i Israel.

AFM 7/07 : 3 opgraderede AT-63 Pampa II jettræningsfly [E-812, E-815 og E-816] blev fremvist ved Jorge Newbery Airport i Buenoes Aires 28/4/2007. I alt 12 fly vil blive opgraderet med nye instrumenter og motorer. Desuden vil 6 nye fly blive produceret til levering fra anden halvdel af 2007. LMAASA vil bygge yderligere 6 nye fly til eksport eller den argentinske flåde, som ønsker afløser for sine aldrende Embraer EMB-326 Xavante fly.

AFM 6/10 : Den argentinske regering godkendte produktionen af yderligere 8 nye AT-63 Pampa Series II jettrænere fra Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, Sociedad Anónima (FAdeA) 19/4/2010. Der er endnu ikke fundet en kunde til disse fly, og vil muligvis blive overført til det argentinske luftvåben. 18 Pampa II fly er allerede i tjeneste, mens 10 andre er under produktion.

AFM 11/11 : Den argentinske forsvarsminister meddelte 21/9/2011, at landet vil anskaffe yderligere 40 IA-63 Pampa fly. Vil blive produceret af Fábrica Militar de Aviones (FMA) til Pampa Srs II standard med TFE731-40-N2 motorer. Det første fly forventes leveret ultimo 2012 eller primo 2012. Størstedelen af flyene vil tilgå luftvåbnet, men omkring 10-12 stk. leveres til flådens flyvetjeneste (Comando de Aviacion Naval Argentina) til afløsning af Embraer EMB-326GB Xavante, som blev udfaset april 2008.

AFM 7/12 : Det argentinske luftvåben vil modtage yderligere 40 IA-63 Pampa II kampfly frem til 2015. En eskadrille af disse vil afløse Mirage fly ved VI Brigada Aérea. IV Brigada Aérea og Test Flight Centre råder allerede over 19 Pampa fly.

AFM 5/13 : To FMA IA-63 Pampa jettrænere fra det argentinske luftvåben er ved at blive ombygget efter en kollision i luften 10/8/2012. Flyene [E-818 of E-819) fra IV Brigada Aérea/Grupo Aérea 4/I Escuadrón ved Base Aérea Militar (BAM) El Plumerillo, Mendoza fik beskadiget vingerne over BAM Córdoba under fejringen af luftvåbnets 100 års jubilæum. Fábrica Agentina de Aviones (FAdeA) ved Córdoba er desuden ved at færdigbygge det første nye IA-63 Pampa II fly [E-837; c/n 1027]. Vil foretage sin første løbet af de næste par måneder. I maj 2012 meddelte den argentinske forsvarsminister planer om at anskaffe yderligere 40 fly frem til 2015.

AFM 11/13 : Den første opgraderede FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones) Pampa III jettræner bliver # E-823 [c/n 1027], men det første fly i luften bliver Pampa II EX-03 fra Centro de Emsayos en Vuelo (CEV). Sidstnævnte forventes at foretage sin første flyvning efter opgradering til Pampa III standard primo 2014, efterfulgt af E-823 medio 2014. Pampa III versionen har 2 ekstra Ebit Systems skærme i cockpittet.

AFM 5/18 : Den argentinske regering har godkendt en kontrakt mellem Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) og det argentinske luftvåben om levering af yderligere 3 IA-63 Pampa III jettrænere [sandsynligvis E-824 til E-826]. FAdeA sakl desuden levere et jordbaseret træningssystem og 2 missionsplanlægningsstationer. Pampa III flyrene vil tilgå VI Brigada Aérea (6th Air Brigade) ved Tandil, Buenos Aires provinsen.

AFM 11/18 : Den seneste IA-63 Pampa III jettræner foretog sin første flyvning 21/9/2018. Flyet [E-824 (ex EX-05, c/n 1028)] blev produceret af Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA/Argentine Aircraft Factory) i Córdoba-provinsen og forventes leveret til det argentinske luftvåben om kort tid. Pampa III er en version af IA-3 med glascockpit og havde foretaget sin første flyvning [EX-03] 18/8/2018. EX-04 foretog sin første flyvning som det første serieproducerede Pampa III fly 31/3/2016 og vendte efterfølgende tilbage til sit oprindelige serienummer [E-823]. Produktionen af de 17 nye eksemplarer skrider langsomt fremad og luftvåbnet har endnu ikke fremlagt en leveringsplan.

AFM 4/19 : Det argentinske luftvåben modtog sine 2 første IA-63 Pampa III jetfly [A-700 (ex E-824; c/n 1029) og A-701 (ex E-825; c/n 1030)] 15/2/2019. Flyene blev overdraget til Grupo 6 de Caza under VI Brigada Aérea ved Tandil, hvor de slutter sig til enhedens eksisterende Pampa II fly. Var blevet voerført fra Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) i Córdoba-provinsen af piloter fra luftvåbnets flyvetestcenter (Ensatos en Vuelto). Typen vil blive brugt til lette angrebsopgaver samt grænsepatruljering. Et tredje eksemplar [A-702 (c/n 1028)] vil blive leveret om kort tid, hvormed det første parti bestilt af den argentinske regering vil være i tjeneste. Yderligere 3 Pampa III fly forventes bestilt i 2019, mens der er planer om at opgraderede Pampa II versionen vil samme standard. De 2 leverede Pampa III fly fik deres nye betegnelse okt. 2018 for at afspejle deres primære opgave som angrebsfly/lette kampfly (E står for Entrenamiento (træning), mens A står for Attack). A-702 var oprindeligt den anden Pampa III prototype [som EX-05 (ex E-823)]. Den første prototype [EX-04 (c/n 1027)] er for nuværende deltvist adskilt, men kunne blive leveret til luftvåbnet i fremtiden.

AFM 5/19 : Den argentinske regering har godkendt en kontrakt for anskaffelsen af yderligere 3 IA-63 Pampa III Block 1 fly til luftvåbnet i Argentina 7/3/2019. Flyene vil blive leveret inden udgangen af 2019 for at slutte sig til de første 3 Pampa III fly, som officielt blev præsenteret dec. 2018. To af disse blev leveret til luftvåbnet 15/2/2019 for at udføre grænsepatruljeringsmissioner under VI Brigada Aérea/Grupo 6 de Caza ved Tandil.

AFM 10/19 : Det argentinske forsvarsministerium annoncerede 21/8/2019, at det første af i alt 4 ekstra IA-63 Pampa III produktionsfly under produktion ved Fábrica de Argentina de Aviones (FAdeA/Argentine Aircraft Factory) for det argentinske luftvåben havde foretaget sin jomfruflyvning. Flyet [AR-001 (c/n 1031] havde tidligere fået tildelt serienummer E-826, men dette blev ikke anvendt. Kontrakten for disse Block I fly var blevet godkendt 7/3/2019, men på det tidspunkt blev der angivet 3 fly. Samtlige 4 eksemplarer forventes at blive leveret inden udgangen af 2019. Det seneste fly følger efter de første 3 Pampa III jettrænere [A-700, A-701 og A-702], som allerede er i tjeneste ved det argentinske luftvåben. Heraf var det første fly blev overdraget 15/2/2019. Som tidligere nævnt er serienumre med forbogstavet E- anvendt af de tidligere Pampa II fly for at betegne deres træningsrolle (E for Entrenamiento) blevet afløst af et A-forbogstav for Pampa III modellen for at betegne den seneste variants primære angrebsrolle. Men serienumret for det første fly i det nye parti har begyndt en nye nummerrækkefølge med en AR-betegnelse, hvor R antageligt står for reconocimiento (reconnaissance), hvilket indikerer yderligere en rolle for typen.

AFM 11/19 : Det argentinske luftvåben har modtaget det første fly fra et nyt parti på 4 IA-63 Pampa III avancerede jettrænere/lette angrebsfly. Flyet [A-703 (c/n 1031)], som blev overdraget 13/9/2019, vil tilgå VI Brigada Aérea ved Tandil. Typens opgaver vil omfatte grænsepatruljering i landets nordlige provinser. Flyet havde foretaget sin første flyvning ved Córdoba 21/8/2019. Efter først at have fået tildelt serienummer E-826, gik flyet derefter i luften som AR-001, men er kommet i tjeneste som A-703. Dette er i samme nummerrækkefølge som de første 3 Pampa III fly [A-700, A-701 og A-702] allerede i tjeneste ved luftvåbnet. Kontrakten for de ekstra Block I fly var blevet godkendt 7/3/2019. Argentinske medier antyder, at det næste fly vil blive leveret i denne måned.

AFM 1/20 : Det argentinske luftvåben modtog endnu et IA-63 Pampa III let angrebsfly fra Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA/Argentine Aircraft Factory ved Córdoba 19/11/2019. Flyet [A-704] er det femte Pampa III eksemplar bygget af FAdeA og det tredje overdraget i 2019. Er det andet fly fra et nyt parti på i alt 4 stk. på bestilling, hvoraf det første [A-703] var blevet overdraget 13/9/2019. Det tredje fly forventes ligeledes at blive leveret inden udgangen af 2019. Det nye fly vil slutte sig til de 4 andre i tjeneste ved luftvåbnets VI Brigada Aérea ved Tandil, hvor det vil blive brugt til at forsvare landets nordvestlige grænse.

AFM 6/20 : Det argentinske forsvarsministerium har annonceret, at Fuerza Aérea Argentina (FAA) har modtaget sit sjette IA-63 Pampa III avancerede jettræner/lette angrebsfly. Flyet [A-705 (c/n 1033)] blev leveret til II Escuadrón (2nd Squadron) under VI Brigada Aérea (6th Air Brigade) ved Tandil luftbasen i Buenos Aires-provinsen 27/3/2020. Pampa III modellen var blevet produceret af Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) fabrikken i Córdoba og slutter sig til 5 andre operationelle fly af denne type. Luftvåbnet havde modtaget sit første Pampa III fly nov. 2018 efter en jomfruflyvning sept. 2018. Det forrige fly leveret var A-704 – det femte Pampa III produktionsfly – som var blevet overdraget 19/11/2019. Selvom Argentina har planer om at anskaffe 18 eksemplarer, er der kun blevet indgået kontrakter for de første 6 stk. Pampa III modellen, som er et af de få moderne fly tilbage i FAA's inventar, bruges primært til landets North Shield-operation, beskyttelsen af den nordøstlige grænse.

SCW 8/2/23 : Det argentinske luftvåben vil opgradere Base Aérea Río Gallegos til X Brigada Aérea. For at forstærke forsvaret af den sydlige del af landet vil 3 IA-63 Pampa III jettrænere fra Grupo Aéreo 6 de Caza (G6C) nu blive stationeret på basen. Flyene [A-701, A-702 og A-708] ankom til Río Gallegos 7/2/2023 som et permanent detachement fra G6C. IA-63 Pampa modellen er en avanceret jettræner med kampkapacitet produceret i Argentina af Fabrica Militar de Aviones (FMA) med assistance fra Dornier i Tyskland. Selvom Pampa er påvirket af Dassault/Dornier Alpha Jet designet, er der tale om et mindre fly med kun en motor. Har desuden lige vinger i stedet for Alpha Jet modellens pilevinger. Først i 2015 blev der præsenteret en prototype af den tredje version af IA-63. Men den høje inflation og alvorlige økonomiske recession i landet gjorde det umuligt for den argentinske regering af finansiere produktionen af de planlagte fly. Den første Pampa III version [E-824] foretog sin jomfruflyvning 21/9/2018. I alt 6 stk. blev leveret i perioden okt. 2019 til marts 2020, mens 2 tidligere testfly blev registreret ingen. I maj 2021 bestilte det argentinske luftvåben yderligere 6 fly samt opgradering af 3 Pampa II jettrænere [E-809, E-811 og E-812] til Phase 3-versionen.

AFM 4/23 : Det argentinske luftvåben (FAA) har forstærke sin tilstedeværelse ved Base Aérea Militar (BAM) Río Gallegos – landets sydligste luftbase i Santa Cruz-provinsen. Den 7/2/2023 blev det annonceret, at i alt 3 IA-63 Pampa III kamptrænere vil blive stationeret permanent på basen. Pampa III modellerne blev overført til BAM Rio Gallegos, som allerede huser en De Havilland Canada DHC-6-200 Twin Otter eskadrille, fra Grupo Aérea 6 de Caza (underlagt VI Brigada Aérea ved Tandil). BAM Rio Gallegos vil i den nærmeste fremtid blive omdøbt til X Brigada Aérea. Denne betegnelse blev tidligere anvendt i perioden 1984 og 1996, hvor Mirage IIIC og Mirage 5PA kampfly var stationeret på basen. Siden 1997 har FAA med jævne mellemrum gennemført militærøvelser. hvor forskellige enheder med Mirage, Pucará, Pampa og A-4AR Fightinghawk kampfly blev udstationeret på basen i et par uger for at foretage luft-til-luft og luft-til-jord operationer. Luftvåbnet ønsker desuden at sende 2 Mi-171E Hip-H helikoptere til Río Gallegos, så snart begge eksemplarer er blevet returneret til operationel tjeneste efter en større renovering. Den argentinske flåde af Pampa fly vil sandsynligvis blive forøget, efterhånden som flere Pampa II varianter bliver ombygget til Pampa III standard. Denne opgraderingsproces finder i øjeblikket sted ved Fabrica Argentina de Aviones' faciliteter i Córdoba. selvom Pampa III modellen ikke er et multirolle kampfly, som FAA har behov til denne opgave, vil platformen fortsat være et vigtigt aktiv for denne region, indtil der endeligt bliver anskaffet et fjerde-generation kampfly. Jettrænerne vil operere sammen med 2 3D radarer, som allerede er operationelle ved Río Gallegos og Rio Grande for at sikre luftrummet i denne område af Argentina.


JDW 28/01 : Flåden har bestilt 8 AT-63 Pampa jettræningsfly, baseret på IA-63. Bliver produceret af Lockheed Martin Aircraft Argentina og får eletronik fra Elbit Systems i Israel.