Cavour-klassen CVS Italien

Den bagerste sektion af Cavour ved søsættelsen

Type: Hangarskib
Deplacement: 22.500 tons
Længde: 235 m
Bevæbning: SAAM/IT luftværnsmissilsystem med Aster 15 SAM (2x8 Sylver VLS), 3 27 mm kanoner og måske 2 OTO Melara 76 mm/L62 SuperRapid kanoner
Besætning: 1.290 mand
Fly: AV-8B+, EH-101

Italien: 1

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
C 550 Cavour (ex Andrea Doria) 17-7-01 20-7-04 27-3-08 Taranto

JDW 30/01: Fincantieris Riva Trigoso skibsværftet startede arbejdet med at skære metal til den italienske flådes nye hangarskib NUM (Nuova Unità Maggiore) 17/7/01. Skibet vil få navnet Andrea Doria og kommer i tjeneste i 2007 (fuld operationel i 2008). Får et deplacement på 22.500 tons og en længde på 235 m. Dermed næsten dobbelt så stort som det nuværende hangarskib Giuseppe Garibaldi. Får en besætning på omkring 1.290 mand inkl. op til 450 amfibiske tropper. Får en luftgruppe bestående af AV-8B Harrier II Plus STOVL-fly og EH-101 helikoptere. Vil muligvis senere modtage JSF-fly.