Balcazar Teknik Emma Balcazar Firma
BALCAZAR TEKNIK ®
BALCAZAR TEKNIK ® er et skuespil system og en skuespillertræning, der giver skuespillere de nødvendige redskaber for at højne performansen foran kameraet. Teknikken blev opdaget, gennemarbejdet og registreret i patentstyrelsen af filminstruktør, forfatter og dramalærer Emma Balcázar.

Gennem en 10-årig praksis har Balcázar udviklet BALCAZAR TEKNIKKEN. Med afsæt i de naturalistiske skuespil systemer og deres fokus på jegfornemmelse, gennemlevning og legemliggørelse, er det nye og banebrydende i Balcázar-systemets teknik imidlertid det indgående fokus på at træne skuespillere i udfoldelse af subtil, ikke-verbal og emotionel kommunikation karaktererne imellem, så der skabes stor emotionel rigdom der bliver synlig for kameraet og flytter fortællingen til et dybere niveau. 

Det er muligt at uddanne sig og opnå licens til at bruge BALCAZAR TEKNIK i sit virke som dramalærer og instruktør med vores træner uddannelse (klik her) (TIL Peter: Link skal føres til tekst. Er du interesseret i vores træner uddannelse, send et cv og mail til : )

BALCAZAR TEKNIK™ træner skuespillere i at frembringe nære emotionelle interaktioner samtidigt med at det dramatiske arbejde udføres. Skuespilleren bliver i stand til at styrke sin screen presence ved at blive mere emotionelt præcis og effektiv i forbindelse med karakter- og tekstarbejdet.

Skuespillerpræstationen bliver naturlig og præcis gennem et intenst træningsarbejde med emotionel og ikke-verbal kommunikation der har til hensigt at skabe stor identifikation og kommunikation med publikum. Et nærvær med publikum opnås ved at inddrage en forståelse af publikums følelsesmæssige erfaringer og for-forståelser og lade disse fungere som medspillere, når fortællingen formidles af skuespillerne.

 

SKUESPILLERENS ROLLE SOM EMOTIONEL FORMIDLER

BALCAZAR TEKNIK ® er en skuespillertræning hvor skuespilleren opøver sin evne til at skabe, bruge og forvandle sin emotionelle energi i forbindelse med tekst- og karakterarbejdet. Stærke og uforudsigelige øjeblikke frigives samtidigt med at skuespilleren arbejder med den dramatiske tekst. Skuespilleren trænes i at fastholde og forstærke disse emotionelle øjeblikke der bidrager til scenisk intense indtryk.

BALCAZAR TEKNIK adskiller sig fra de mere narrative, ’storytelling-lignende’ og litterære tilgange til dramaet. Snarere tager skuespilleren afsæt i, forstærker og dramatiserer de emotionelle øjeblikke der opstår i karakter- og tekstarbejdet. Publikum får mulighed for at opleve fortællingen i et slags ’evigt her og nu’ hvor publikum gennemlever en psyko-emotionel proces, fremfor at blive præsenteret for en mere intellektuel og analytisk formidling af stoffet som let kan fremstå livløs. I stedet trænes skuespilleren i at levere en performans der vækker stærk resonans i publikum: Den enkelte beskuers emotionelle system aktiveres, vibrerer og opleves på sin egen unikke måde i takt med at skuespilleren formidler og indfører publikum i dramaet gennem brug af de emotionelle øjeblikke.

Modul 1: SKUESPILLERENS GRUNDARBEJDE  

Modul 2: KARAKTER- OG TEKSTARBEJDET

 

 

Mere om  EMMA BALCÁZAR (klik her)

 

Kontakt
CV
Teknikken
Emma Balcazar
Kontaktformular
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt (klik her)