Balcazar Teknik Emma Balcazar Firma
MODUL 2

KARAKTER- OG TEKSTARBEJDET

BALCAZAR TEKNIK ® handler om karakterarbejde der sætter skuespilleren i stand til at opbygge stærke tredimensionelle karakterer, der har klangbund i en menneskelig psyke.

Ifølge videnskabelige undersøgelser er det dokumenteret, at ord kun udgør 7 % af den kommunikative proces mellem mennesker. Den resterende del af menneskelig interaktion består af ikke-verbale, emotionelle, (ufrivillige) kropssproglige, mikro-fysiske gester og ytringer. Dette faktum har ekstrem betydning for skuespillerens karakter- og tekstarbejde og for fortællingens visuelle og ikke-verbale fremstillinger.

BALCAZAR TEKNIK ® giver skuespillere værktøj til at både bygge karakterer og forankrer sig i dem for at navigere i de emotionelle øjeblikke. Formålet er at frembringe levende og effektfulde skuespillerpræstationer. Men det betyder ikke at skuespilleren behøver at berøre sit eget emotionelle stof for at frembringe vedkommende emotioner. BALCAZAR TEKNIK ® er bæredygtig i forhold til skuespillerens eget instrument – hans eller hendes krop og sjæl. De frembragte emotioner er ægte men ikke egne. Når der arbejdes med de emotionelle energier (loop) frigives der kreativ energi hos skuespilleren. Særligt de øvelseselementer der handler om genkendelse, nærvær og deltagelse i karakterens processuelle rejse, tjener skuespillerens ydeevne.

BALCAZAR TEKNIK ® træner skuespilleren i at udføre et kreativt og præcist tekstarbejde. Gennem teknikken lærer skuespilleren at stille sit eget instrument og den skabte karakter til rådighed for teksten. Skuespilleren sættes i stand til at frembringe modellerbare fortællebud der går i takt med karakterens psykologi

Baseret på vekselvirkningen mellem indtryk og udtryk opnår skuespilleren indsigt i hvordan han eller hun kan skabe dynamik og emotionel præcision i fortællingens udvikling og vendepunkter, uden at præstationen virker kunstig. Målet er, på en flydende måde, at inddrage publikums deltagelse i performansens psyko-emotionelle proces. Den vedkommende, rørende og menneskelige præstation som baserer sig på en mestring af ikke-verbal og emotionel kommunikation frembringes også i samspil med en medskuespiller hvor der etableres en mulighed for at modellere stærke tredimensionelle karakterer over flere typer af uventede emotionelle øjeblikke som frigøres indenfor fortællingens ramme   

BALCAZAR TEKNIK ® KARAKTER & TEKST TRÆNINGSKURSER (klik her)

 

Mere om  EMMA BALCÁZAR (klik her)

 

Kontakt
CV
Teknikken
Emma Balcazar
Kontaktformular
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt (klik her)