Tacna

Peru

Krigen ved Stillehavet, 1880

En strid over de rige nitratforekomster på den bolivianske kyststrækning fik præsident Hilarión Dazas regering til at erklære krig mod Chile den 5. april 1879. Chile under præsident Anibal Pinto (og senere Domingo Santa María) var godt forberedt. Da den peruanske præsident Mariano Prado nægtede at erklære sin neutralitet, erklærede Chile også krig mod dette land. Dette indledte den fem år lange Krigen ved Stillehavet. Med en hær og flåde som var overlegne i forhold til de kombinerede fjenders, marcherede Chile ind i kystområdet. Ved Tacna tilføjede chilenerne, under general Manuel Baquedano, de allierede styrker, kommanderet af den daværende bolivianske præsident Narisco Campero, et afgørende nederlag den 26. maj 1880. Sejrherrerne trængte videre vestpå, mens en anden hær gik i land nær Callao, Peru, og besatte Lima året efter. Dette slog i praksis Peru ud af krigen. Og den 20. oktober 1883 underskrev Miguel Iglesias, daværende præsident i Peru, Ancón-traktaten med Chile, hvorefter landet afstod sine egne nitratprovins Tarapacá.
   Med tabet af sin allierede var Bolivia hjælpeløs. Campero gik med til Valparaiso-traktaten den 4. april 1884. Ifølge dets betingelser afstod Bolivia sin nitratrige kyststrækning og mistede sin adgang til Stillehavet. Chile var nu blevet den dominerende magt i det vestlige Sydamerika.