Syracuse II
Sicilien, Italien

 
Kartanske invasion af Sicilien, 387 f.Kr.  

Efter deres erobring af Selinus, Himera og Acragas, forberedte kartagerne at angribe Syracuse, den største og rigeste af de sicilianske byer. Men en pest fejede gennem angriberne, hvilket tvang den kommanderende general, Himilco, til at acceptere fredsbetingelser i 404. Dette gav Dionysius den Ældre tid til at organisere de syracusanske styrker og endda at gå i offensiven mod de nærliggende kartansk-besatte byer. I 398-97 rykkede han over til vestkysten og nedkæmpede fjendens højborg ved Motya på øen San Pantaleo. Under dette angreb indsatte Dionysiun katapulter, en ny krigsmaskine for Sicilien, og store flytbare tårne til at klare højtplacerede forsvarspunkter.
   De svingende kampe på Sicilien vendte sig til Kartagos fordel senere i 387. Efter en flådesejr ud for Catania, lagde Himilco Syracuse under belejring med omkring 50.000 kartagenere. Da en anden epidemi dræbte tusinder af belejrerne, indledte Dionysius et modangreb til lands og søs, hjulpet af en undsætningsstyrke på 30 spartanske triremere. Syracusanerne overraskede den fjendtlige flåde mens størstedelen af besætningen var i land og ødelagde alle de kartanske fartøjer. Imens storme-de Dionysius' landangreb gennem belejrernes linjer og jog kartagerne på flugt. Himilco og hans øverste officerer forlod deres hær og flygtede fra øen. Himilco begik senere selvmord. Trods det knusende nederlag trodsede Kartago fortsat efterfølgende forsøg fra Dionysius på at kaste angriberne væk fra øen.