Syracuse I
Sicilien, Italien

 
Store Peloponnesiske Krig, 415-413 f.Kr.  

Under den kortvarige Nicias-fred i den Store Peloponnesiske Krig, besluttede Athen af angribe Syracuse, en spirende siciliansk bystat venligsindet mod de allierede i den Spartanske Liga. I sommeren 415 f.Kr. sejlede 134 krigsgalajer mod Syracuse under det kombinerede ledelse af tre athenske generaler. Men Alcibiades, den dygtigste af de tre og nevø til Pericles, blev kaldt tilbage til Athen undervejs, pga. en anklage om helligbørde. Derefter faldt Lamachus under et tidligt baghold, hvilket efterlod Nicias, en forsigtig og uerfaren leder, som invasionen eneste kommandør.
   I efteråret besatte den athenske flåde Syracu-ses havn og landsatte mere end 20.000 tropper for at lægge byen under belejring. Som det var gammel skik begyndte den angribende styrke af bygge en dobbelt omringende mur - den inderste mur skulle holde de belejrede inde, den ydre mur var placeret for at holde enhver styrke ude som forsøgte at komme til undsætning; angriberne holdt området mellem de to mure. Flere athenske tropper gik i land i foråret 414. Syracuse syntes fortabt, men Nicias frem-skyndte sin konstruktion så trægt at en spartansk styrke på mere end 2.000 under Gylippus var i stand til at forstærke byen gennem en ufærdig sektion af murene. Derefter erobrede Gylippus, sammen med den syracusanske kommandør Hermo-crates, det højtliggende område bag byen (Epipo-lae) i 414 og begyndte at bygge kontramure. Denne konstruktion blokerede for omringelsen af byen og klemte athenerne inde i det lavtliggende område nær havnen. Flere forstærkninger nåede Syracuse fra Corinth, Thebes og andre peloponne-siske byer.
   Athen svarede igen i foråret 415 ved at sende den erfarne general Demosthenes med 5.000 tropper og 70 galajer for at forstærke Nicias. Demosthenes indledte et massivt natangreb mod Epipolae og dets vestlige ende ved Euryalus. Størstedelen af det højtliggende område var blevet erobret da den athenske bølge pludseligt brød sammen. Under retræten tilbage til havnen led angriberne svære tab. Demosthenes ønskede at indstille belejringen, men Nicias vaklede hele sommeren. Imens blev den athenske flåde på 160 skibe gradvist ødelagt i en serie af flådeaktioner ud for kysten. Da det blev for sent at undslippe til havs, forsøgte athenerne at trække sig tilbage til det indre af øen. Angrebet under march blevde sidste overlevende af Athens styrke på 40.000 mand dræbt eller taget til fange. Demosthenes og Nicias blev henrettet og de 6.000 fanger solgt som slaver.
   Dette voldsomme 2 år lange slag viste sig at være et af de mest afgørende i historien. Det sluttede de athenske håb om at brede sig vestpå for evigt - dominansen af det vestlige Europa ville blive overladt til Rom og Kartago at kæmpe om to århundreder senere. I Grækenland bidrog katatro-fen ved Syracuse i høj grad til Athens endelige nederlag i den Store Peloponnesiske Krig.