Lowestoft
Nordsøen ud for England

Anden engelsk-nederlandske Krig, 1665 12.09.16
Handelsmæssig og kolonial rivalisering fremprovokerede en ny flådekrig mellem England og Nederlandene i marts 1665. Det første større slag i konflikten blev udkæmpet tre måneder senere ud for Lowestoft, østlige England, i Nordsøen. Den 13. juni angreb dem engelske flåde på 150 skibe under hertugen af York (broder til Charles II og den kommende James II), en hollandsk styrke af lignende størrelse anført af admiral Opdam. Under det voldsomme slag kæmpede de to flagskibe mod hinanden, hvorunder Royal Charles sænkede sin modpart. Opdam blev dræbt. Til sidst viste bombardementet fra 5.000 engelske flådekanoner sig overlegent og tvang hollænderne til at trække sig tilbage under dække af en eskadre kommanderet af admiral Cornelis Tromp, søn af den erfarne admiral dræbt i den Første engelsk-nederlandske Krig. Engelske tab af personer omfattede admiral Sir John Lawson og to andre lorder. Hollænderne vendte tilbage i offensiven året efter.