Erzurum

Tyrkiet

Byzantinsk-muslimske Krige, 928

Under Constantine VIIs regeringstid fortsatte det Byzantinske Rige modoffensiven mod muslimerne, som først blev indledt af Basil I. En fremragende general ved navn John Kurkuas førte det byzantinske kavaleri ind i den nordøstlige del af Lilleasien og angreb den strategiske fæstning ved Erzurum. Den muslimske garnison blev overmandet, hvilket fik det stridshærgede abbasid-dynastis magt til at smuldre yderligere. Kurkuas forberedte sig på nye erobringer.