Cyzicus I

Tyrkiet

Store Peloponnesiske Krig, 410 f.Kr.

Trods sit nederlag til søs ved Cynossema i 411, gik den spartanske admiral Mindarus i offensiven ved at blokere den athenske koloni ved Cyzicus i Lilleasien. For at undsætte kolonien afsendte Alcibiades en flåde af athenske triremere. Athenerne fangede den spartanske flåde med overraskelse i 410. Mindarus blev dræbt og den peloponnesiske flåde praktisk talt tilintetgjort. Athen havde igen herredømmet til søs.