Charleston I
South Carolina, USA

Nordamerikanske Frihedskrig, 1776 11.10.16

Efter at være blevet tvunget til at opgive sin plan om at angribe North Carolina, valgte den britiske kommandør, general Sir Henry Clinton, at erobre Charleston, South Carolina. Her var den amerikanske general Charles Lee hastigt ved at organisere et forsvar af byen. Det vigtigste amerikanske støttepunkt var et fort bygget af palmetto-stammer på Sullivan's Island ved den nordlige indsejling til havnen. Det blev bemandet af et regiment fra South Carolina på 413 infanterister og 22 artillerister, alle kommanderet af oberst William Moultrie.
   Den britiske ekspeditionsstyrke ankom ud for Charleston den 4. juni 1776. Fem dage senere begynde den britiske troppekommandør, general Lord Charles Cornwallis, at landsætte sine mænd på den nærliggende Long Island mod nord. Men her kunne de britiske soldater ikke fremtvinge en krydsning til Sullivan's Island og tog ingen del i det efterfølgende slag. Endeligt den 28. juni nærmede admiral Sir Peter Parker sig med ni britiske krigsskibe for at bombardere fortet ved havnens indsejling. Kolonisternes 21 artilleripjecer svarede igen. Det blev en varm duel. De britiske kanoner skød med mere end syv gange den amerikanske kadence. Men den amerikanske skydning var mere præcis. I det daglange slag blev to britiske krigsskibe (Bristol og Experiment) ødelagt og et tredje, Actaeon, løb på grund. I angrebsflåden blev 64 mand dræbt og 131 såret. Amerikanske tab udgjorde 17 døde og 20 sårede. Clinton beordrede skibene trukket tilbage samme aften. Afvisningen sluttede de aktive britiske operationer mod syd i mere end to år. I mellemtiden blev det robuste palmetto-fort navngivet Moultric til ære for den tapre kommandør som havde reddet Charleston fra en næsten sikker erobring.