Çesme
Ægæiske Hav ud for Tyrkiet

Tyrkisk-russiske Krige, 1770 15.02.19
Da Catherine II, den Store, af Rusland sluttede sig til Østrig og Preussen i et kombineret pres på Polen, erklærede Tyrkiet krig mod Rusland. Kejser-inden sendte den russiske flåde på 50 skibe under grev Aleksei Orlov ind i det østlige Middelhav. Den 5. juli 1770 mødte Orlov den større tyrkiske flåde under sultan Mustafa III ved Çesme, vest for Smyrna. I et ensidigt slag blev hele styrken af tyrkiske skibe ødelagt. En stor del af den russiske sejr kom fra et angreb af en division skibe under Sir Samuel Greig, en skotsk flådeofficer i i Catherines tjeneste. Efter yderligere fire år med tilbageslag under kampe til lands, underskrev Mustafas efterfølger, Abdul-Hamid I, Kuchuk Kainarji-traktaten med Rusland den 21. juli 1774, hvori man afstod vigtige territoriale krav i det sydøstlige Europa. (Imens havde Polen lidt sin første deling i 1772).