Babylon

Irak

Erobret af Persien, 539 f.Kr.

Det mægtige Persiske Rige under Cyrus den Store kom i konflikt med Balylonien, da det den gang herskende Chaldean-dynasti var på tilbagegang under Nabonidus. I 539 f.Kr. rykkede Cyrus frem mod byen Babylon med 40.000 mand. Den babylonske hær under Nabonidus' søn Belshazzar faldt tilbage bag hovedstadens formidable mure på Eufrat-floden. Idet han marcherede ned med strømmen (sydpå) gjorde Cyrus holdt længe nok til at aflede vandet fra Eufrat og gik derpå ind i den overraskede by over den tørlagte flodseng. Babylons fald sluttede Chaldean-dynastiet. Nabonidus blev taget til fange; Belshazzar blev dræbt. Cyrus frigjorde jøderne fra deres babylonske fangenskab. Persien herskede nu fra Indus til Middelhavet.