Alkmaar II

Holland

Franske Revolutionskrige, 1799

Af alle de offensiver, som Den Anden Koalitions magter indledte mod det franske direktorats hære i 1799, var kun den i Holland ude af stand til at gøre fremskridt. Her kommanderede Frederick Augustus, hertug af York og Albany og George III af Storbritanniens anden søn, en kombineret britisk-russisk styrke. Idet de var blevet drevet ud af den sydlige del af Nederlandene i september, rykkede de 30.000 allierede styrker nordpå for at udfordre den franske hær af lignende styrke ved Alkmaar. I et uafgjort slag den 2. oktober, erobrede de allierede byen, men blev hurtigt indestængt af den franske kommandant, general Guilliaume Brune. 16 dage senere underskrev den engelske hertug Alkmaar-konventionen, i hvilken han løslod alle franske fanger til gengæld for en sikker evakuering af de britiske og russiske hære fra Nederlandene. Vred over den manglende støtte fra Storbritannien og Østrig, trak zar Paul I Rusland ud af koalitionen den 22. oktober.