William af Blois

Willem af Blois
Willem Blois van Treslong
Holland, ca. 1530-1594

Lord af Teslong. Chef (viceadmiral) for de nederlandske fribyttere.