Necho II

Nekau
Neko
Egypten, 6xx-5xx f.Kr.

 

Egyptisk konge 610-595 f.Kr., under det 26. dynasti.