Edward den Gamle

Edward the Elder
England, 8xx-924 06.11.14

 

Engelsk konge af Wessex. Afløste sin fader Alfred den Store i 899. Byggede befæstninger mod Danelagen, men tog selv offensiven og slog danerne 902, 912 og 917-20, hvorved han underlagde sig hele England.