Gabriel Bethlen

Bethlen Gabor
Rumænien, 1580-1629 20.01.15

Kaldet Bethlen Gabor. Fyrste af Siebenbürgen, af ungarsk slægt, valgt til fyrste 1613. Selv kalvinist sluttede han forbund med böhmerne 1618, idet han håbede at kunne erhverve Ungarns krone ved habsburgernes fald. Året efter erobrede han hele Ungarn og belejrede Wien, men sluttede så fred med kejseren mod at beholde nogle dele af Ungarn. Siden forbandt han sig med Christian IV, og efter dennes nederlag førte Mansfeld resterne af sin hær ned i Ungarn for at forene sig med Bethlen, der imidlertid sluttede fred og lod Mansfeld i stikken. Han var en dygtig og virksom regent. Hans breve er et vigtigt kildeskrift. (HK)