Lord Charles William de la Poer Beresford

Irland, 1846-1919 29.07.12

Engelsk admiral og politiker, født i Irland. Indtrådte i flåden 1859, udmærkede sig ved bombardementet på Alexandria 1882 og på Nilekspeditionen 1884-85, blev 1897 kontreadmiral og var 1903-09 flådechef i Kanalen og Middelhavet. Beresford var 1886-88 2. Sølord i Salisburys kabinet og har flere gange været medlem af parlamentet. Har altid som politiker og fagmand med energi og hensynsløshed arbejdet for udviklingen af en stærk flåde. Flådeloven af 1889 skyldtes hovedsagelig hans agitation, og senere gennemtvang han trods stærk modstand oprettelsen af en admiralstab. Forlod tjenesten 1011 og udnævntes 1916 til baron af Metemmeh og Curraghmore. (HK1/1920)