Stephen István Báthory

Stefan Batory
-, 1533-86 07.11.14

Fyrste af Siebenbürgen 1571, konge af Polen 1575-86. Blev af den polske adel valgt til konge på den betingelse at han giftede sig med prinsesse Anna af huset Jagiello (litauisk storfyrste). Med Stefan Natoery gik Polen virkelig en konge, en regent med ansvarsfølelse. Desuden var han en overordentlig dannet og berejst mand, der f.eks. havde studeret ved det berømte universitet i Padova, og selv i felten udnyttede sine ledige stunder til at læse. Var en stor kriger og feltherre, og sammen med Sverige kæmpede han med succes mod russerne. Ved Wenden i Livland slog svensker og polakker i fællesskab en russisk hær i 1578, men ellers blev et samarbejde mellem de to folk hindret af deres indbyrdes rivalisering om herrdømmet i Livland. (GB/11)

Báthori, Stefan IV (1533-86) blev 1571, efter at huset Zapolya var uddød, valgt til fyrste i Siebenbürgen, men afstod dette land til sin broder Christof, da han selv ved at ægte Anna Jagellona blev konge i Polen (efter Henrik a Valois) 1575. (HK1/1920)