Bar-Kochba

Simon
Israel, xx-1xx 24.11.14
 

Bar-Kochba, dvs. »Stjernesønnen«, et tilnavn, som blev givet Simon, jødernes fører i oprøret mod romerne 132-35. navnet er hentet fra 4. Mos. 24, 17. Han faldt under belejringen af byen Bethar. (HK1/1920)