Jürgen von Arnim

 
Tyskland, 1889-1962

Tysk generaloberst. Chef for 5. Panzer-armé i Tunesien.

Arnim stammede fra en traditionel preussisk militær-familie. Han blev medlem af den elitære tyske generalstab og kommanderede et korps i USSR. I slutningen af 1942 valgte Hitler ham med kort varsel til at kommandere den 5. panserarmé i Nordafrika. Han overtog kommanden i begyndelsne af december 1942 i Tunesien og sikrede sig forbindelseslinjer med Rommel på Mareth-linjen. I marts blev Arnim udnævnt til kommandør for arméguppe Afrika, men han modtog aldrig nok forsyninger og udkæmpede en nedslående retræte indtil han var løbet tør for terræn, ammuni-tion og udrustning. Tyskerne havde ordre til at kæmpe indtil deres sidste patron var affyret, men nederlagsstemningen som spredte sig gennem alle grader fik dem til at tage deres ordrer bogstavelig: de affyrede deres sidste skud op i luften. Arnim blev taget til fange den 12. maj 1943, men først efter han havde afbrudt forbindelsen med alle sine enheder så han ikke kunne anmode alle sine tropper om at overgive sig. Han tilbragte resen af krigen som krigsfange.