Alexander III

Skotland, 12xx-12xx 27.03.12

Konge af Skotland.

Alexander III (1241-89), konge af Skotland 1249-86, søn af Alexander II og Maria de Coucy, efterfulgte 1249 faderen og var den sidste på mandslinjen af den gamle skotske kongeæt, den kennethske. Han overfaldt 1262 de til Norge hørende Syderøer (Hebriderne), men blev 1263 atter forsrevet af Haakon d. Gamle. Ved en overenskomst ved Perth i Skotland 1266 afkøbte Alexander Magnus Lagabøter både Syderøerne og øen Man for 4.100 mark sterling. Hans datter Margrete ægtede den norske konge Erik Præstehader og blev moder til Alexanders eneste arving Margrete, »pigen fra Norge« (s.d.). (HK1/1920)