North American USA

F-86 Sabre
F-100 Super Sabre
T-6 Texan/Harvard
T-28 Trojan
OV-10 Bronco (se Rockwell)

North American fusionerede 3/67 med Rockwell Standard og blev til North American Rockwell, senere Rockwell International.