Laos/Yak-40

EWAF/99 : Luftvåbnet i Laos modtog 3 Yakovlev Yak-40 Codling transportfly, hvoraf 2 fortsat er i tjeneste.