Holland/Lynx

Enhed Eskadrille Base Type Noter
MLD 7 Squadron De Kooy SH-14D TR/SAR
860 Squadron De Kooy SH-14D Skibsbårne

EWAP/86 : Den hollandske flådes flyvetjeneste MLD (Marine Luchtvaartdienst) råder over 2 eskadriller med Westland Lynx helikoptere ved de Kooij. Omfatter 7 Squadron med 5 UH-14A Lynx til SAR-operationer og transport af kommandotropper samt 860 Squadron med 17 SH-14B/C Lynx antiubådshelikoptere til operationer fra flådens fregatter af van Speijk og Kortenaer klasserne.

EWAF/99 : Den hollandske flåde råder over 22 SH-14D Lynx helikoptere stationeret ved De Kooy, nær flådebasen Den Helder. Typen kom i tjeneste i anden halvdel af 1970'erne og anvendes til ASW-, ASuW og SAR- og specialopgaver. Kan bevæbnes med torpedoer og MAG 7,62mm maskingeværer. No. 860 Squadron er ansvarlig for skibsbårne operationer.

AFM 6/11 : Den hollandske flåde måtte efterlade en Westland SH-14D Lynx helikopter [277] i Libyen 27/2/2011 under forsøg på at evakuere to civilister fra det uroplagede land. Skete på en strand i byen Sirte på nordkysten af Libyen. Den 3 mand store besætning blev tilbageholdt af libyske regeringstropper men løsladt igen 11/3/2011. Helikopteren opererede fra fregatten Hr Ms Tromp (F803).

AFM 9/12 : Det hollandske forsvars sidste SH-14D Lynx helikoptere vil blive udfaset primo sep. 2012 efter 36 års tjeneste. Blev oprindeligt leveret til 860 Squadron under Marine Luchtvaartdienst (flådens flyvetjeneste), men har siden 2008 været underlagt Defence Helicopter Command (DHC). Typen opererer fra Marine Air Station De Kooy, men afløses nu af NH90 helikoptere.

AFM 11/12 : Det hollandske forsvar udfasede sine sidste SH-14D Lynx helikoptere 11/9/2012 efter næsten 36 års tjeneste. Kun 3 helikoptere [261, 272 og 283] var tilbage i tjenste ved Defence Helicopter Command, De Kooy. Flådens flyvetjeneste (Marine Luchtvaartdienst/MLD) modtog oprindeligt 24 Lynx helikoptere fra 1976 i 3 forskellige versioner, inkl. 6 UH-14A, 10 SH-14B og 8 SH-14C. UH-14A # 263 gik tabt da det styrtede i havet 31/3/1982, fulgt af SH-14B # 275 under lignende omstændigheder dagen efter. De 22 andre helikoptere blev opgraderet til SH-14D standard. En af disse [282] gik tabt på jorden ved De Kooy 10/11/1998. Endelig gik # 277 tabt 27/2/2011, da den måtte nødlande under redningsaktion ved Sirte, Libyen. Typen bliver afløst af nye NH90 helikoptere.