Brasilien | Westland Lynx

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- HA-1 Lince São Pedro de Aldeia SAH-11 (Lynx Mk 21/B) -

EWAP/86 : 1 Esquadrao de Helicopteros Anti-submarine (HS-1) ved São Pedro de Aldeia har 9 Westland Lynx HAS.21 helikoptere. Opererer også fra flådens fregatter.

AFM 11/91 : Brasilien har allokeret midler til anskaffelsen af 5 nye Westland Super Lynx helikoptere, men har endnu ikke indgået en endelig kontrakt. Beslutningen er truffet efter 5 års evaluering af tilbud fra Aérospatiale, Agusta og Kaman. Flåden råder allerede over 7 Lynx Mk.21/23 helikoptere, som vil blive opgraderet til samme standard. Forsynes bl.a. med GEC Ferranti Seaspray Mk.3 360° overvågningsradar og Sea Skua sømålsmissiler.

WAPJ 40/00 : Flåden modtog 9 Lynx Mk 21 ASW-helikoptere, bevæbnet med Sea Skua sømålsmissiler, Mk 9 dybdebomber og Mk 46 torpedoer. Flyene foretog deres første flyvninger mellem 30/9/1977 og 14/4/1978. Har den lokale betegnelse SAH-11 og udruster Esquadrão de Helicopteros de Esclarecimento e Ataque (HA-1) ved São Pedro de Aldeia fra 1978. Kan operere fra flådens forskellige destroyere og fregatter. N-3020 gik tabt 25/9/1984 og N-3028 den 16/5/1990.
   Flåden indgik kontrakt Westland for 14 Super Lynx Mk 21A helikoptere i 1993. Omfattede 9 nybyggede helikoptere og 5 ombyggede Mk 21 (N-3021/23/25/26 og 27).

AFM 10/03+12/03 : En Lynx Mk 21A helikopter [N-4008, ikke N-7008] fra eskadrille HA-1 styrtede ned Araruama-søen 19/5/1999.

AFM 11/03 : En Lynx Mk 21A helikopter [N-4007] fra HA-1 styrtede ned i Atlanterhavet 10/9/2003 11 km syd for Rio de Janeiro. Var på vej tilbage til sit skib om natten da der opstod motorproblemer. 2 besætningsmedlemmer blev reddet mens piloten er meldt savnet.

AFM 9/14 : Den brasilianske flådes 8 AgustaWestland AH-11A Lynx Mk21A helikoptere skal igennem en omfattende levetidsforlængelse. Der er allerede blevet indgået en kontrakt om modernisering med producenten. Helikopterne skal bl.a. have monteret nye LHTEC CTS800-4N motorer samt nye navigations- og missionssystemer. En støtte- og træningspakke er også del af aftalen. Arbejdet vil blive indledt medio 2015 ved Yeovil, Somerset i England og den første helikopter forventes returneret til Brasilien efteråret 2017. Alle 9 stk. vil efter planen været tilgået flåden primo 2019. Typen opereres af Esquadrão de Helicópteros de Escalrecimento e Ataque (HA-1) ved Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. Brasilien har modtaget i alt 14 AH-11A helikoptere, inkl. 5 opgraderet fra ældre SAH-11 (Lynx Mk21) modeller. Men 2 stk. er gået tabt ved ulykker, mens 4 andre er oplagret.

AFM 1/17 : Den tredje AH-11A Lynx Mk 21A helikopter fra den brasilianske flåde er blevet sendt til Storbritannien med henblik på modernisering. Helikopteren [N-4005] forlod Base Aérea Naval de São Pedro de Aldeia, hvor typen opereres af 1 Escuadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque (HA-1), 9/11/2016. Ombygningen foretages ved Leonardo Helicopters i Yeovil, Somerset, hvor helikopterne oprindeligt blev produceret. Leverandøren meddelte 2/7/2014, at man havde modtaget kontrakt fra Brasilien for en omfattende midt-livs opgradering af de sidste 8 operationelle Lynx helikoptere. Den første helikopter forventes at returnere til Brasilien i efteråret 2017, efterfulgt af resten frem til 2020.

AFM 9/17 : Leonardo Helicopters har gennemført midtlivs opgraderingsarbejde på den første AH-11B Super Lynx multirolle helikopter fra den brasilianske flåde. Firmaet moderniserer i alt 8 AH-11A helikoptere [Mk21A), som er i tjeneste ved 1° Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque Anti-Submarino (HA-1/1st Reconnaissance and Attack Helicopter Squadron) Lince ved São Pedro da Aldeia flådeluftbasen som del af kontrakt indgået juni 2014. De opgraderede helikoptere forventes at blive returneret til flåden fra nov. 2017 frem til feb. 2019. Opgraderingen omfatter CTS800-4N motorer, et digitalt cockpit med 3 store skærme og Garmin GTN-650 touchscreen, taktisk beregningssystem fra General Dynamics UK, ESM-system (electronic support measures) fra Leonardo SAGE, selvforsvarssystemer fra Thales Vicon XF, IFF-system fra Avionics RX-5, elektrisk-drevet hoist, mv. Leonardo Helicopters er ved at opgradere de 3 næste Super Lynx helikoptere, mens yderligere 2 eksemplarer vil begynde modernisering i anden halvdel af 2017.

AFM 1/18 : Den brasilianske flådes eskadrille HA-1 (1° Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque ved Base Aérea Naval São Pedro da Aldeia råder over 12 Super Lynx Mk21A (AH-1A) helikoptere. Omfatter de resterende fra det oprindelige parti på 9 Sea Lynx Mk21 (AH-11) helikoptere (hvoraf 4 stk. er gået tabt ved ulykker) anskaffet 1975 til flådens fregatter af Niteroi-klassen samt 9 Super Lynx Mk21A (AH-11A) helikoptere bestilt 1991. Sidstnævnte type blev leveret fra 1995. De 5 resterende eksemplarer fra det første parti blev ligeledes opgraderet til Super Lynx standard. Typens primære opgaver omfatter overvågning i alt slags vejr, angreb på overfladeskibe og ubåde samt elektronisk krigsførelse. Under angreb på ubåde bliver Lynx helikopterne styret a fregatter eller korvetter, mens de bruger deres egen radar og FLIR under angreb på overflademål. Sekundære missioner omfatter SAR og transport af op til 7 marinesoldater samt 12,7 mm tungt maskingevær. Anden bevæbning omfatter op til 4 Sea Skua sømålsmissiler, 2 Mk46 torpedoer eller 2 Mk9 dybdebomber.

AFM 6/18 : Den brasilianske flådes 1° Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque (HA-1/1st Reconnaissance and Attack Helicopter Squadron) vil efter planen modtage sine 2 første moderniserede Super Lynx AH-11B helikoptere maj 2018, efterfulgt af den tredje sept. 2018. I alt 8 AH-11A helikoptere bliver opgraderet tl AH-11B standard af Leonardo. En af disse [ZH962] gennemfører nu testflyvninger i Storbritannien.

AFM 3/19 : Ifølge en meddelelse fra den brasilianske flåde 18/1/2019 vil de 2 første opgraderede AH-11B Super Lynx Mk21B helikoptere blive leveret feb. 2019. Begge helikoptere [N-4001/ZH962 og N-4004/ZH965] har i et stykke tid foretaget testflyvninger fra producentens flyveplads ved Yeovil, Somerset i Storbritannien. Det første eksemplar [N-4001] havde foretaget sin første flyvning efter opgradering 28/9/2017. Leonardo Helicopters skal opgradere i alt 8 af Brasiliens AH-11A Super Lynx Mk21A helikoptere til AH-11B standard som del af kontrakt indgået juni 2014. De første eksemplarer skulle oprindeligt have været leveret primo 2018, men programmet er blevet forsinket. To uidentificerede Lynx helikoptere forlod Yeovil med lastbil 17/12/2018 og kunne have været de 2 brasilianske eksemplarer returneret med skib. Yderligere 2 stk. vil efter planen blive leveret ved udgangen af 2019, mens samtlige 8 helikoptere forventes at være tilbage i tjeneste 2022.

AFM 4/21 : Den fjerde af i alt 8 opgraderede Leonardo Super Lynx Mk 21B helikoptere til den brasilianske flåde har gennemført sine godkendelsestest ved Leonardo ultimo 2020. De sidste 4 helikoptere vil blive leveret frem til udgangen af 2022. Det tredje eksemplar var blevet overdraget til flåden maj 2020. Super Lynx Mk 21B versionen er forsynet med 2 CTS800-4N motorer, hvilket forbedrer typens ydelser i varmt vejr. Er desuden blevet forsynet med digitalt NVG-cockpit (night-vision-google), satellitbaseret navigationssystem samt ny elektrisk redningshoist. Den brasilianske flåde har opereret med Lynx helikoptere i mere end fire årtier. De 2 første opgraderede Super Lynx modeller var blevet leveret feb. 2019 og har nu overtaget flyveopgaverne fra den eksisterende Lynx Mk 21A version ved São Pedro da Aldeia.

AFM 4/23 : En Super Lynx Mk.21B (AH-11B Wild Lynx) helikopter N-4010/ZH961] har gennemført en testflyvning efter opgradering ved Leonardo Helicopters' faciliteter ved Yeovil, Somerset i Storbritannien. I alt 8 Super Lynx Mk.21A modeller (AH-11A Super Lynx) bliver opgraderet til Mk.21B (AH-11B) standard, hvoraf ovennævnte eksemplar er den femte model, som har gennemgået denne proces. Opgraderingen omfatter installation af nyt glascockpit samt 2 næste-generation CTS800-4N motorer.