Laos/T-28

AFW/84 : Luftvåbnet i Laos råder over 80 T-28D Trojan angrebsfly. I alt 50 eksemplarer fløj til Thailand i 1975, efter at kommunister havde taget magten i landet, men mange af disse er vendt retur til Laos.

EWAP/86: Nogle få North American T-28 fly er måske fortsat i tjeneste.

WAPJ 8/92 : Da kommunisterne endelig overtog magten i Laos 1975, flygtede et stort antal fly til Thailand. Laos fik senere tilladelse til at kræve nogle af flyene retur, inkl. T-28 angrebsfly. Disse fly var blevet leveret af USA 1961. Er aldrig kommet tilbage i operationel tjeneste pga. mangel på reservedele.