Danmark/T-6

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- - - Harvard IIA/IIB/III udfaset

FF/87 : North American Harvard IIA, IIB, III, T-6D Texan: Harvard var et tosædet træningsfly bygget af North American Aviation, der senere fremstillede så berømte fly som Mustang, Sabre og Super Sabre. Harvard blev sat i produktion i 1938 som resultat af en kontrakt mellem NAA og US Army Air Force om levering af et nyt moderne træningsfly til videregående uddannelse ved flyveskolerne.
   Sit store gennembrud fik typen imidlertid under den anden verdesnkrig, hvor der blev bygget godt og vel 14.000 Harvard, heraf ca. 1.800 ved Noorduyn Aviation Co. i Montreal i Canada. At kalde alle disse fly Harvard er ikke helt korrekt, idet den oprindelige amerikanske betegnelse var Texan. Men da så maneg eksemplarer af typen blev leveret til England og Canada, blev den i disse lande – med dens rolle som overgangstræner in mente – omdøbt til Harvard, efter det kendte amerikanske universitet af samme navn.
   Efter verdenskrigens afslutning stod de allierede med enorme mængder overskudsmateriel. mange Harvard/Texas blev derfor solgt eller foræret bort til omkring et halvt hundrede lande over det meste af verden.
   Typens primære opgave gennem alle årene var træning af nye piloter, men spcielt modificerede versioner af Harvard/Texan udstyret med bomber, maskingeværer eller raketter har været anvendt som lette støttefly for jordstyrker.
    Som et vigtigt led i genopbygningen af et dansk flyvevåben efter krigen blev der i 1946 indkøbt 26 ex-RAF Harvard i England. Foruden disse blev der endvidere købt 10 fly som reservedele. Af disse 10 blev kun 3 gjort flyveklare, mens resten blev kannibaliseret, dvs. ophugget og brugt som reservedele på de øvrige fly.
   I 1949 hjemkøbte forsvaret yderligere 5 Harvard IIB gennem et civilt amerikansk firma, og i 1950 fik vi leveret 20 T-6D Texan fra USA som våbenhjælp. Kun 5 af de sidst ankomne T-6D blev taget i brug, da videreuddannelsen af de danske piloter i mellemtiden var blevet henlagt til USA. Alt i alt blev der benyttet 39 fly af typen i Danmark frem til 1959. Af dem er kun 5 bevaret, de 3 endnu i Danmark.