Zlin Z526 Tjekkiet

LANDE
Bulgarien
Cuba
Egypten
Mozambique
Tjekkoslovakiet
Østtyskland

WAPJ 36/99 : UPPM (Upravlenie za Pradkasarmena Podgotovaka na Mladezhta/Directorate of Yoputh Training) er et departement under det bulgarske forsvarsministerium, som har ansvaret for præ-værnepligtstræning. Består bl.a. af en lufttræningsafdeling (Napravlenie Vazhdushna Podgotovka/Air Training Department), som primo 1996 havde bl.a. 7 Zlin-526 træningsfly. Typen opererer fra Montana Aeroclub.