Irland | Airbus Defence and Space C295

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1 Operations Wing 101 Squadron Baldonnel C295W (1) MPA; dannes 2023

FG 16/12/19 : Irland vil anskaffe 2 C295 transportfly fra Airbus Defence & Space til afløsning af sine CASA-byggede CN235 maritime patruljefly, som var kommet i tjeneste 1994. Det irske luftkorps vil efter planen modtage de nye fly i 2023. Vil blive konfigureret med Airbus' Fully Integrated Tactical System missionsudstyr og optimeres til maritim overvågning og fiskeribeskyttelse. Andre opgaver vil omfatte transport af personel og udstyr, ambulanceflyvninger samt SAR.

AFM 2/20 : Det irske forsvarsministerium har bestilt 2 C295 fly i en maritim overvågningskonfiguration til afløsning af de nuværende 2 CN235 fly. De ny efly vil blive forsynet med Airbus Fully Integrated Tactical System (FITS) samt missionssensorer foruden Collins Aerospace Pro Line Fusion instrumenter.

AFM 10/21 : Produktionen af det første C295W transportfly [c/n 211] det irske luftkorps (IAC/Irish Air Corps) skrider frem ved produktionslinjen i Sevilla-San Pablo lufthavnen, Spanien. En kontrakt for i alt 2 fly til IAC blev indgået 13/12/2019, hvilket gjorde Irland til land nr. 33, som har bestilt fly af denne type. Anskaffelsen er delvist finansieret af European Maritime and Fisheries Fund Operational Programme sammen med den irske regering og EU. Begge fly leveres i en konfiguration til maritim overvågning, udrustet med producentens Fully Integrated Tactical System (FITS) samt specifikke sensorer mv. Vil efter planen blive leveret til Baldonnel i 2023, hvor de vil afløse 2 nuværende CN235M-100 fly i tjeneste ved 1 Operations Wing/101 Squadron. Disse var oprindeligt blevet leveret dec. 1994, men blev opgraderet af Airbus Military med FITS, APS-143(V)3 Ocean Eye maritime overvågningsradar samt Star Saffire III elektro-optisk/infrarød (EO/IR) sensor i 2007-08. Som med CN235 modellen bliver den primære rolle for de nye C295 fly maritim overvågning, med særlig vægt på fiskeriinspektion. Men de vil ligeledes blive brugt til en lang række andre roller, inkl. logistisk støtte, transport af tropper og udrustning, ambulanceflyvninger, SAR og generelle støttemissioner.

SCW 29/9/22 : Det andet C295MPA maritime patruljefly [c/n 216] til det irske luftkorps (IAC) blev observeret ved Airbus Defence and Space's samlelinje ved Sevilla-San Pablo, Spanien 23/9/2022. Flyets serienummer kendes endnu ikke, men vil sandsynligvis få tildelt # 285, idet det første eksemplar bliver # 284. Det første C295 fly [EC-010] til IAC foretog sin jomfruflyvning 26/9/2022. Irland havde indgået en kontrakt med Airbus Defence and Space for 2 C295MPA Maritime Patrol Aircraft 13/12/2019.

AFM 11/22 : Det første af i alt 2 C295MPA maritime patruljefly [284 (c/n 211; EC-310)] til det irske luftkorps har indledt testflyvninger, mens det andet eksemplar nu er færdigbygget. Den første flyvning blev gennemført ved Sevilla-San Pablo lufthavnen, Spanien 26/9/2022. Det andet fly [285? (c/n 216)] blev observeret i hangar samme sted 23/9/2022. Kontrakt for de 2 fly var blevet indgået 13/12/2019. Vil blive leveret hhv. første kvartal og andet kvartal 2023.

SCW 11/1/23 : Det irske forsvarsministerium betalte for nylig et depositum for at sikre anskaffelsen af et tredje Airbus Defence & Space (CASA) C295MW fly. Denne ordre kommer som et tillæg til en allerede eksisterende kontrakt for 2 C295 MP-varianter (Maritime Patrol). Mens de 2 sidstnævnte modeller skal afløse 2 aldrende CN235M fly i deres maritime rolle, vil den nyligt bestilt C295MV model være en fragtvariant. Med ordren for det nye transportfly vil det irske luftkorps (IAC/Irish Air Corps) for første gang have et fly i sit inventar, som kan medføre et betydeligt antal tropper ud over det nuværende maksimum på 30 mand. Behovet for en fragt/transportkapacitet blev meget tydelig under luftbroen til Kabul i 2021, hvor Irish Army Rangers var afhængige af lift fra franske og finske fly til at transportere dem til og fra krigszonen i Kabul. Transporten af tropper til og fra den irske FN-mission i Libanon vil ligeledes blive meget nemmere og spare flere millioner euro til lejede fly. Leveringsdatoen for det nye C295MV fly kendes endnu ikke.

SCW 27/6/23 : Det første C295MPA MPA-fly (Maritime Patrol Aircraft) [284 (c/n 211)] til det irske luftkorps blev leveret til Baldonnel 27/6/2023. Irland havde indgået en kontrakt med Airbus Defence and Space for 2 C295MPA modeller 13/12/2019. De nye fly vil primært blive anvendt til MDSO-opgaver (Maritime Defence and Security) som afløser for de nuværende CN235M-100 maritime patruljefly, der har været i tjeneste siden 1994. Disse fly har gennemført over 20.000 flyvetimer hver. Det irske forsvarsministerium betalte et depositum jan. 2023 for at sikre anskaffelsen af et tredje Airbus Defence & Space (CASA) C295MW fly. Den sidste ordre omfatter en fragtvariant.

AFM 8/23 : Det irske luftkorps modtog det første af i alt 2 C295W Persuader MPA-fly (Maritime Patrol Aircraft) fra Airbus Defence and Space 27/6/2023. Den nyligt leverede C295W model [284 (c/n 211)], som ankom til Casement Aerodrome i Baldonnel, Irland, havde støttet Airbus under Paris Air Show, som blev afholdt ved Le Bourget lufthavnen 19-25/6/2023. Irland bestilte 2 C295W MPA-fly til en værdi af €230 mio. 16/12/2019. Den inkluderede støtteplan dækker en lang række områder, lige fra flyenes motorer, flyelektronik, flyskrog og missionssensorer til træning af besætninger og teknikere samt levering af et missionsstøttecenter. De nye fly skal afløse luftkorpsets CN-235M-100 MPA-fly, som var kommet i tjeneste jan. 1995. Det første C295W MPA-fly rullede ud fra malerværkstedet 22/4/2022 og gennemførte sin jomfruflyvning ved Airbus' faciliteter ved Sevilla, Spanien 26/9/2022. Det andet og sidste eksemplar [c/n 216] forventes at blive leveret omkring 3 måneder efter det første.