Honduras/S-55

AFW/84 : Luftvåbnet råder over 3 H-19 transporthelikoptere ved Tocontin.

EWAP/86 : Luftvåbnet i Honduras råder muligvis fortsat over 3 UH-19 helikoptere.