Danmark/Draken

Antal/Type Dato Levering Noter
20 F-35 (A35XD) 3/68 - JB
3 TF-35 (Sk35XD) 3/68 - OCU
20 RF-35 (S35XD) 6/68 - REK
3 TF-35 (Sk35XD) 3/68 - OCU
5 TF-35 (Sk35XD) 11/73 5/78> OCU
Enhed Eskadrille Base Type Noter
- Eskadrille 725 Karup F/TF-35 Draken opløst 12/91
- Eskadrille 729 Karup RF/TF-35 Draken opløst 12/93

AFW/84 : Flyvevåbnet valgte Saab Draken frem for Dassault Mirage 5 og Northrop F-5. Kontakt i marts 1968 omfattede 20 Draken A35XD jagerbombere og 3 Sk35XD træningsfly, som fik de danske betegnelser F-35 og TF-35. A35XD omfattede bl.a. 30mm Aden kanoner i vingeroden samt våbenstationer under bugen og vingerne. Vigtigste våben til angreb på jorden er AGM-12B Bullpup, hvoraf 560 blev bygget under licens af Kongsberg Våpenfabrikk i Norge. Kan også medføre AIM-9B Sidewinder luft-til-luft missiler, hvoraf 650 FGW Mod 2 blev købt fra Bodenseewerk i Tyskland.
   Styrken blev forøget ved leveringen af yderligere 3 tosædede TF-35 (Sk35XD) og 20 RF-35 (S35XD) bestilt i juni 1968. Var oprindeligt kun udrustet til dagrekognoscering, men infrarøde Red Baron-pods blev bestilt i Sverige i 1975. 
   Endelig blev yderligere 5 tosædede Draken fly bestilt i nov. 1973 og leveret fra maj 1978.

EWAP/86 : Eskadrille 727 opererer Saab A35XD Draken  jagerbombere, mens Eskadrille 729 har S35XD Draken rekognosceringsfly ved Flyvestation Karup. Begge enheder har desuden et par SK35XD tosædede omskolingsfly. I alt 51 fly blev leveret i 1968-76. Af disse resterer 16 A35XD, 18 S35XD og 9 SK35XD.

AFM 12/93 : En Sk35XD Draken kamptræner [AT-152] fra Eskadrille 729 styrtede ned i Østersøen mellem Langeland og Femern 5/10/1993. Årsagen var en motorfejl. De 2 besætningsmedlemmer, inkl. en tysk pilot fra JBG.38, skød sig ud med katapultsæde og blev reddet af en Sikorsky S-61A helikopter.

AFM 1/94 : Flyvevåbnets sidste eskadrille med Draken fly, Eskadrille 729 ved Karup, blev opløst 31/12/1993. Samtidig blev de sidste fly udfaset. Eskadrille 725 ved samme base blev opløst 2 år tidligere 31/12/1991. Siden har Eskadrille 729 opereret en blandet flåde af A-35 angrebsfly, RF-34 rekognosceringsfly og TF-35 kamptrænere.

WAPJ 17/94 : Eskadrille 729, den sidste af Danmarks 2 Draken eskadriller, blev reduceret til 6 fly i efteråret 1993 forud for opløsning ved Karup 31/12/1993. Enheden var blevet dannet ved Karup 1/9/1953 med F-84G Thunderjet fly, men flyttede til Skrydstrup 1/1/1954 og opløstes der 1/3/1960. Samtidig blev FR/PR Flight ved Karup reorganiseret som Eskadrille 729 og RF-84F Thunderflash flyene udrustede eskadrillen frem til levering af de første RF-35 Draken fly 25/5/1971. Da Eskadrille 729 ved samme base, som havde opereret Draken jagerbombere, blev opløst 31/12/1991, blev Eskadrille 729 en blandet rekognoscerings/angrebsenhed med en blandet flåde af A-35 og RF-35 kampfly foruden de tosædede TF-35 kamptrænere, som havde været i tjeneste siden juni 1971. Sverige, Finland og Østrig opererer fortsat Draken fly.