Northrop Grumman B-21 Raider USA

Tegning af Northrop Grumman LRS-B
© Northrop Grumman.

LANDE
USA under udvikling

FG 27/10/15 : US Air Force var valgt Northrop Grumman til at bygge Amerikas næste stealth bombefly 27/10/2015. Firmaet har vundet Long Range Strike Bomber (LRS-B) kontrakten i konkurrence med et samarbejde mellem Boeing og Lockheed Martin og vil sikre Northrop Grumman en plads som førende flyproducent i de kommende årtier. Udviklingskontrakten omfatter option på de første 21 bombefly, men mindst 100 fly forventes anskaffet. Northrop Grumman, som har fabrikker ved Palmdale i Californien samt Melbourne i Florida, har tidligere udviklet luftvåbnets B-2A bombefly. De nye fly forventes at komme i tjeneste i midten af 2020'erne, men den præcise tidsplan hemmeligholdes. Antallet af EMD-testfly (Engineering and Manufacturing Development) kendes heller ikke. LSR-B flyene skal afløse de eksisterende Boeing B-52H og Rockwell B-1B bombefly, som ikke har stealth-egenskaber.

AFM 12/15 : Northrop Grumman Corporation har vundet kontrakten for design og bygning af US Air Force's nye Long-Range Strike Bomber (LRS-B) 27/10/2015. Kun 2 deltagere deltog i konkurrencen, hvor den anden tilbudsgiver var et team bestående af Boeing-Lockheed Martin. USAF vil anskaffe i alt 100 LRS-B bombefly til afløsning af aldrende bombefly, som forventes udfaset i midten af 2040'erne. De nye fly vil efter planen opnå foreløbig operationel status omkring 2025. Den første EMD-fase (Engineering and Manufacturing Development) omfatter bygningen af et endnu ukendt antal udviklingsfly, mens den andel del af kontrakten omfatter de første 5 produktionspartier på til sammen 21 fly.

AFM 4/16 : Det amerikanske forsvarsministerium afslørede 26/2/2016, at US Air Force's nye langtrækkende angrebsbombefly (Long Range Strike Bomber/LSR-B) vil få betegnelsen B-21. Skal afspejle den kendsgerning, at typen er det første nye bombefly i det 21. århundrede. De første tegninger af flyet viser, at det vindende tilbud fra Northrop Grumman ligner firmaets tidligere B-2A Spirit bombefly meget. En protest fra Boeing mod valget af Northrop Grumman blev afvist 16/2/2016. Kontrakt for EMD-fasen (engineering and manufacturing development) samt tidlig produktion af LRS-B fly blev indgået 27/10/2015, hvorefter Boeing og partneren Lockheed Martin havde indgivet protest 6/11/2015. USAF har planer om at anskaffe 100 nye B-21 bombefly til afløsning af de aldrende B-1B Lancer og B-52H Stratofortress fly. Flyenes motorer vil blive leveret af Pratt & Whitney, mens andre underleverandører omfatter BAE Systems, Spirit Aerosystems, Orbital ATK, GKN Aeorspace og Janicki Industries. LRS-B kontrakten omfatter 2 dele, EMD-fasen samt optioner for produktion af de første 21 fly.

AFM 11/16 : Den amerikanske minister for luftvåbnet bekræftede 19/9/2016, at US Air Force's nye Northrop Grumman B-21 Long-Range Strike Bomber (LRS-B) vil få navnet Raider. Navnet blev udvalgt efter konkurrence i luftvåbnet.

AFM 5/17 : Det avancerede B-21 Raider strategiske bombefly fra Northrop Grumman har gennemgået en foreløbig design evaluering efter ordre fra den amerikanske kongres. Men pga. sikkerhedshensyn er det endnu uvist, hvornår den endelige konfiguration vil blive fastlåst. US Air Force ønsker mindst 100 fly af denne type til Air Force Global Strike Command (AFGSC), mens tidligere planer omfattede mellem 80 og 100 eksemplarer. Northrop Grumman havde vundet B-21 konkurrencen okt. 2015 i konkurrence med Boeing og Lockheed Martin. Typen forventes at komme i operationel tjeneste medio 2020'erne.

AFM 7/18 : US Air Force Global Strike Command (AFGSC) har bekræftet, at de kommende B-21 Raider bombefly vil afløse B-1B og B-2A ved 3 eksisterende baser. USAF har valgt Dyess AFB, Texas; Ellsworth AFB, South Dakota samt Whiteman AFB, Missouri som fornuftige alternativer til at huse flyene. Ved at anvende eksisterende bomberbaser bliver de operationelle påvirkninger minimeret, mens omkostningerne reduceres. De første B-21 fly forventes leveret medio 2020'erne. USAF vil træffe en endelig beslutning vedr. baserne i 2019.

AFM 1/19 : US Air Force har valgt Tinker AFB, Oklahoma til at koordinere vedligeholdelse og opretholdelse af den næste generation af B-21 Raider strategiske bombefly, mens Edwards AFB, Californien skal varetage test og evaluering af typen. Air Force Sustainment Center ved Tanker omfatter Air Logistics Complex. Desuden vil Robins AFB, Georgia og Hill AFB, Utah yde støtte til eftersyn og opgradering af de nye fly. Baserne vil desuden modtage udstyr til at ombygge dele og komponenter samt til test af udstyr. Edwards AFB, som blev valgt som base for den samlede B-21 teststyrke, huser Air Force Test Center. Enheden har ansvar for test og evaluering af luftvåbnets flytyper, som skal overholde en række skrappe standarder.

AFM 5/19 : US Air Force har bekræftet, at Ellsworth AFB, South Dakota er den foretrukne lokalitet for de første operationelle B-21 bombefly og den formelle træningsenhed. Luftvåbnet forventer, at de første B-21 fly bliver leveret i midten af 2020'erne. Whiteman AFB, Missouri og Dyess AFB, Texas vil efterfølgende modtager Raider fly, efterhånden som de eksisterende B-1B og B-2A bombefly bliver udfaset.

AFM 9/19 : Ifølge US Air Force's generalstab forventes det nye B-21 stealth bombefly at foretage sin første flyvning dec. 2021. Typen forventes ikke at opnå foreløbig operationel status før midten af 2020'erne.

AFM 11/19 : Det amerikanske luftvåbens næste generation af B-21 bombefly skal produceres ved Northrop Grumman's anlæg i Palmdale, Californien. Desuden vil 420th Flight Test Squadron blive reaktiveret ved Edwards AFB, Californien for at støtte testforløbet af Raider modellen, som enheden havde gjort for B-2. Det første testfly er nu under produktion ved Palmdale og vil som sin første mission flyve til Edwards AFB.

AFM 5/20 : Det amerikanske luftvåbens første nye B-21 Raider bombefly vil tilgå Dyess AFB, Texas og Ellsworth AFB, South Dakota. US Air Force vil snart indlede undersøgelser af de miljømæssige påvirkninger forbundet med stationering af flyene.

AFM 4/21 : Den amerikanske flyproducent Northrop Grumman annoncerede 22/2/2021, at 2 B-21 Raider testfly er under produktion ved Aircraft Integration Center of Excellence i Palmdale, Californien. B-21 Raider skal afløse Boeing B-1B Lancer og Northrop Grumman B-2A Spirit som et strategisk bombefly med stealth-egenskaber ved US Air Force. Meddelelsen kommer to år efter at programmet havde afsluttet CDR-fasen (critical design review) og en senere demonstration af integrationen mellem hardware og software. CDR-fasen blev gennemført ved Northrop Grumman's manned Aircraft Design Center of Excellence i Melbourne, Florida. Producenten havde indledt design- og bygningsarbejdet på Raider feb. 2016 med brug af AR- og VR-teknologi (augmented and virtual reality). Den indledende produktion i lav skala forventes at begynde efter 2022.

AFM 8/21 : US Air Force annoncerede 8/6/2021, at de 2 første prototyper af det nye Northrop Grumman B-21 Raider stealth bombefly var blevet færdigbygget ved Plant 42 i Palmdale, Californien. Selvom de 2 første fly nu er klar til testarbejde, er det for tidligt at overveje at fremrykke programmet. Efter at have afsluttet den tidligere annoncerede tilbagetrækning af 17 af de nuværende B-1B Lancer bombefly, vil de resterende 45 eksemplarer fortsætte i tjeneste, indtil et tilstrækkeligt antal B-21 modeller er fuldt operationelle. Tidligere har luftvåbnet antydet, at yderligere B-1B modeller kunne udfases, inden B-21 kommer i tjeneste. Det første B-21 fly vil gennemgå omfattende test på jorden, inden det formelt rulles ud ved fabrikken primo 2022, efterfulgt af en jomfruflyvning medio 2022. Det andet eksemplar vil udelukkende blive anvendt til prøvning på jorden. USAF har planer om en flåde på 225 bombefly i fremtiden, som udelukkende vil bestå af B-21 og aldrende B-52H Stratofortress modeller. Den nuværende flåde omfatter 20 B-2A Spirit, 61 B-1B Lancer og 76 B-52H fly, med en samlet styrke på 157 bombefly. Men udfasningen af de 17 B-1B modeller, som allerede er begyndt, vil reducere den samlede styrke til 142 fly. Eftersom alle B-2A og B-1B fly bestemt for udfasning, mens samtlige 76 B-52H modeller forventes at forblive i tjeneste, menes USAF at have et behov for 149 B-21 fly for at udgøre den fremtidige styrke. Men USAF har kun oplyst, at mindst 100 B-21 vil blive bygget. De indledende test med B-21 fly vil finde sted ved Edwards AFB, Californien, mens den første operationelle base bliver Ellsworth AFB, South Dakota. De næste modtagere bliver Whiteman AFB, Missouri og Dyess AFB, Texas.

AFM 9/21 : US Air Force's 420th Flight Test Squadron ved Edwards AFB, Californien vil planlægge, teste, analysere og rapportere om alle testflyvninger og test på jorden med Northrop Grumman B-21 Raider bombefly.

SCW 22/10/22 : Northrop Grumman Corporation annoncerede 29/10/2022, at det første B-21 Raider bombefly til US Air Force vil blive præsenteret ved producentens faciliteter i Palmdale, Californien 2/12/2022. Afsløringen forventes at ske før præsentationen af Kinas kommende Xian H-20 bombefly med stealth-egenskaber. Siden kontraktindgåelsen i 2015 har Northrop Grumman samlet et nationalt hold til at udvikle, teste og bygge verdens mest avancerede kampfly. Tidligere er det blevet oplyst, at i alt 6 Raider fly er under forskellige faser af samling ved Palmdale. Northrop Grumman og USAF bekræftede maj 2022, at B-21 modellen forventes at gennemføre den første flyvning i 2023. Selvom USAF officielt har udvalgt Ellsworth AFB, South Dakota som base for luftvåbnets første operationelle B-21 Raider fly og den formelle træningsenhed, vil det første testfly blive fløjet til Edwards AFB, Californien for yderligere testforløb. Whiteman AFB i Missouri og Dyess AFB i Texas vil ligeledes modtage B-21 fly. B-21 modeller vil begynde at ankomme til Ellsworth i midten af 2020'erne.

SCW 11/11/23 : Northrop Grumman B-21 Raider, verdens andet stealth bombefly, foretog sin jomfruflyvning 10/11/2023. Flyvningen fandt sted fra Northrop's produktionsfaciliteter ved Air Force's Plant 42 i Palmdale, Californien til Edwards AFB, Californien. Dermed er vejen ryddet for at US Air Force kan indgå en LRIP-kontrakt (Low-Rate Initial Production) for det nye bombefly. Raider modellen, som sandsynligvis vil få betegnelsen B-21A, er et strategisk bombefly under udvikling af North Grumman. Vil som del af Long-Range Strike Bomber (LRS-B) programmet komme i tjeneste ved US Air Force som et langtrækkende strategisk bombefly bevæbnet med konventionelle og termonukleare våben. USAF har planer om at erstatte hele sin beholdning af Rockwell B-1B Lancer og Northrop Grumman B-2A Spirit fly frem til 2040.

AFM 1/24 : US Air Force og Northrop Grumman nåede en stor milepæl i udviklingen og prøvningen af B-21 Raider bombeflyet 10/11/2023, hvor luftvåbnets nye, længe ventede sjette generation stealth-bombefly – som gradvist skal afløse flåderne af både B-1B og B-2A fly – gik i luften for første gang. Det første fly [AF-0001/ED] lettede fra Air Force Plant 42, en klassificeret facilitet til flyproduktion nær Palmdale i Californien. Udviklingen af Long-Range Strike Bomber (LRS-B) modellen er primært blevet gennemført bag lukkede døre, siden det blev offentligt annonceret 2/12/2022. Testforløbet bliver varetaget af Air Force Test Center samt 412th Test Wing's B-21 Combined Test Force, der skal sikre leveringen af en modstandsdygtig, langtrækkende, gennemtrængende angrebskapacitet. Typen skal afskrække aggression og strategiske angreb mod USA, allierede og partnerlande. Flyet, som er forsynet med lang testflyvningsprobe i den venstre side af skroget til indsamling af præcis information om de indledende testflyvninger, landede igen ved Edwards AFB, Californien. Vil her tilgå 412th Test Wing's 420th Flight Test Squadron. Raider flyet var blevet observeret under taxietest uden for sin hangar 25/10/2023. Foreløbig er kun en B-21 model officielt blevet rullet ud, men det er kendt, at yderligere 5 testeksemplarer er på forskellige faser af produktion/prøvning ved Air Force Plant 42.